Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Akademia Cisco

Zdobądź ekskluzywną przepustkę do sukcesu!

Miło nam poinformować, że w naszej szkole została uruchomiona Lokalna Akademia Sieciowa CISCO. Celem akademii jest wykształcenie przyszłych techników informatyki i przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Kursy ukierunkowane są na zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu  sieci i systemów komputerowych oraz internetu rzeczy.  Certyfikaty zdobyte w czasie uczestnictwa w kursach niżej wymienionych  honorowane są na całym świecie, potwierdzają wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Zajęcia odbywają się w nowej pracowni komputerowych „Pracowni Nowych Technologii” wyposażonej w sprzęt sieciowy firmy Cisco oraz laptopów i tabletów firmy Apple.

O programie

Program Cisco Networking Academy  jest największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem programu Cisco Networking Academy jest pomoc szerokim rzeszom uczniów i studentów w podniesieniu poziomu edukacji informatycznej oraz umożliwienie im rozwijania kariery zawodowej, co w związku z dynamicznym rozwojem technologii bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność gospodarki.

Program Cisco Networking Academy  jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich. Pomaga przygotować się im do karier IT oraz dalszej edukacji o profilu inżynierskim, informatycznym i dziedzin pokrewnych. Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Kursy Cisco Networking Academy prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) przeznaczone dla Studentów akademii w języku angielskim. Zajęcia są realizowane w profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej w sprzęt sieciowy firmy Cisco.

Dysponując właściwymi umiejętnościami, możesz podjąć perspektywiczną i dobrze płatną pracę w branży teleinformatycznej. Możesz zatrudnić się w organizacji z sektora zaawansowanych technologii lub wykorzystać posiadane umiejętności w dziedzinie, która Cię interesuje, a nawet otworzyć własną firmę!

więcej : https://www.netacad.com/web/pl/

pobierz broszurę: Broszura Cisco NetAcad

Dlaczego warto

W ostatnim dziesięcioleciu ilość danych cyfrowych wzrosła o 5000%, ale liczba specjalistów w branży teleinformatycznej wzrośnie w ciągu kolejnej dekady zaledwie o 1,5%. To oznacza duże możliwości rozwoju:

  • Firmy na całym świecie wykorzystują sieci do prowadzenia każdego typu operacji biznesowych, od produkcji po marketing.
  • Inteligentne sieci poprawiają ekologiczność branży energetycznej.
  • W branży dziennikarskiej, rozrywkowej i branży gier wciąż rośnie zapotrzebowanie na sieci o dużej przepustowości.
  • Organizacje non-profit zapewniają dostęp do sieci i technologii społecznościom, które nimi nie dysponują.
  • Systemy do wideokonferencji i narzędzia do współpracy obniżają koszty podróży.
  • Szkoły, administracja państwowa, małe firmy i biura domowe potrzebują usług konfiguracyjnych i pomocy technicznej.
  • Przetwarzanie danych w chmurze stymuluje rozwój rozwiązań mobilnych, technologii SaaS, centrów danych, wirtualizacji i innych rozwiązań.

Lista oferowanych kursów:

CCNA R&S (Routing and Switching)

Kurs CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów (semestrów).  W naszej akademii dostępne są dwa pierwsze semestry:
Introduction to Networks oraz
Routing and Switching Essentials.Kurs CCNA R&S jest kursem, przeznaczonym dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z sieciami komputerowymi oraz technologią Cisco. Kurs ten kładzie nacisk na teoretyczne koncepcje i praktyczne stosowanie zdobywanej wiedzy w celu osiągnięcia umiejętności i doświadczenia potrzebnego do projektowania, instalowania, korzystania i zarządzania siecią w środowiskach dostarczających usługi korporacyjne, jak i w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Kurs IT Essentials

Kurs IT Essentials obejmuje podstawowe umiejętności obsługi komputera i umiejętności zawodowe dla początkujących pracowników branży IT. Uczestnicy mogą stosować te umiejętności i procedury podczas instalowania i konfigurowania komputerów, urządzeń przenośnych i oprogramowania oraz rozwiązywania problemów z nimi. Kurs przygotowuje  do pracy w dziale pomocy technicznej. Kurs spełnia wymagania certyfikacji CompTIA A+.

Kurs Internet of Things  Fundamentals: Connecting Things

Kurs Internet of Things  Fundamentals: Connecting Things stanowi wprowadzenie do zagadnień Internetu Rzeczy, pozwalając uczestnikowi przede wszystkim na zapoznanie się z komponentami, architekturą i zasadami funkcjonowania systemów IoT . Kurs umożliwia poznanie technik łączenia czujników/siłowników, mikrosterowników (Arduino), komputerów jednopłytowych (Raspberry Pi) i usług w chmurze (Cisco Spark RESTful API) w celu stworzenia kompleksowego systemu IoT.

Kurs PCAP – Programming Essentials in Python 

Kurs PCAP – Programming Essentials in Python jest opracowany przez Python Institute (https://pythoninstitute.org) i celem jest przygotowanie do egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer. Kurs jest skierowany do wszystkich chcących nauczyć się programowania w języku Python i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Kurs NDG Linux Essentials

Kurs NDG Linux Essentials dedykowany jest osobom, które chcą poznać podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnymi Linux oraz nauczyć się sprawnie posługiwać tym systemem.


Kurs Networking Essentials

Kurs Networking Essentials przedstawia zagadnienia związane z sieciami w środowiskach, z jakimi kursanci mogą mieć do czynienia na co dzień, w sieciach w małych firmach i sieciach domowych. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne realizowane przy użyciu realnego sprzętu oraz symulacji w systemie Packet Tracer. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy jako instalator sieci SOHO na poziomie podstawowym. Pomaga też rozwijać umiejętności potrzebne technikom sieciowym, instalatorom okablowania i technikom centrum pomocy.


Kurs Cybersecurity Essentials

Kurs Cybersecurity Essentials obejmuje podstawową wiedzę i kluczowe umiejętności dotyczące wszystkich dziedzin cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów, zabezpieczenia sieci, etyki i przepisów prawnych oraz technik obrony i minimalizowania skutków zagrożeń stosowane w firmowych systemach bezpieczeństwa.  Kurs pozwala zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa niezbędne na niższych stanowiskach związanych z sieciami i bezpieczeństwem.


Kurs Get Connected

Kurs Get Connected dostarcza informacji na temat podstawowych technologii komunikacji i współpracy oraz umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego w świecie globalnych zespołów roboczych.


Kurs Introduction to Cybersecurity

Kurs Introduction to Cybersecurity zajmuje się trendami, zagrożeniami i zabezpieczeniami cyberprzestrzeni, a także kwestiami ochrony danych osobowych i danych przedsiębiorstw. Uzyskanie wiedzy, jak chronić dane osobowe i prywatność w Internecie oraz mediach społecznościowych, a także dlaczego do objęcia stanowiska w branży IT coraz częściej wymagana jest znajomość kwestii cyberbezpieczeństwa.


Kurs Introduction to IoT

Kurs Introduction to IoT stanowi wprowadzenie do technologii obsługujących IoT (Internet Rzeczy), a także przedstawia możliwości kariery i szanse dla społeczności zapewniane przez rosnącą liczbę połączeń między ludźmi, procesami, danymi i obiektami w ramach sieci. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących poznać ogólne trendy, technologie i możliwości kariery w dziedzinie Internetu Rzeczy.


Mobility Fundamentals

Kurs Mobility Fundamentals rozpoczyna szkolenie Wireless Technology Standards, w czasie, którego uczestnicy poznają technologie bezprzewodowe i mobilne wykorzystywane w dobie cyfrowej transformacji.Tematyka tych opracowanych przez instruktorów kursów obejmuje projektowanie bezprzewodowej sieci LAN i aplikacje mobilne.

Institution ID: 20042607

Kontakt:

Manager Lokalnej Akademii Cisco przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy :

mgr inż. Stanisław Lota

e-mail: stanislaw.lota@zsp.olesnica.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status