Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ekonomiści z ZSP w Oleśnicy najlepsi na Dolnym Śląsku

Znane są już wyniki II etapu  konkursu zawodoznawczego na najlepszego ucznia w zawodzie: techniki ekonomista. Nasza drużyna  ekonomistów  w składzie: Anna Czech, Adrianna Choczaj z klasy III i Ewelina Ostrowicz z klasy IV pokonała 3 najlepsze drużyny  z subregionów: legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego zajmując niekwestionowane I miejsce na Dolnym Śląsku. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu  konkursów dla wszystkich zawodów. czytaj dalej

Handlowcy i Spedytorzy na podium

W dniach 17 i 19 lutego 2015r. odbył się konkurs  na najlepszego ucznia w zawodzie zorganizowany w ramach projektu: Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym  Śląsku II.

ZSP Oleśnica była reprezentowana przez uczniów klas III i IV Technikum Handlowego: Klaudia Maderak, Sylwia Fit, Natalia Rak i Technikum Spedycji: Dawid Gąsior, Mateusz Sobolewski, Dawid Tomaszewski. czytaj dalej

Sukces uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy w konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechanik”

W dniu 17marca b.r. we Wrocławiu odbył się konkurs finałowy „Najlepszy uczeń w zawodzie technik mechanik” zorganizowany przez Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu, w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku –II”. W konkursie wzięły udział cztery zwycięskie drużyny z etapów regionalnych.

Region wrocławski reprezentowali uczniowie naszej szkoły: Brajan Głąb, Jarosław Królik i Rafał Małasiński. czytaj dalej

III Powiatowy Konkurs Historyczny

2 marca w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny ,,O Polskę niepodległą – Podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1956” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów historią Polski i Polaków w latach 1944-1956 czyli w okresie kształtowania się polskiego państwa po II wojnie oraz działalności podziemia antykomunistycznego, odkrywanie faktów historycznych dotąd nieznanych, a także kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł historycznych. Szczególną uwagę w tej edycji konkursu poświęcono trzem Żołnierzom Niezłomnym: Danucie Siedzikównie, Witoldowi Pileckiego i Zygmuntowi Szendzielorzowi. czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W naszym mieście, jak i w większości miast Polski, zostały zorganizowane zgromadzenia publiczne upamiętniające bohaterów, którzy oddali życie w walce o demokrację i wolność dla wszystkich Polaków. W związku z tym świętem, w naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje okolicznościowe przybliżające historię tych pamiętnych czasów ze szczególnym zwróceniem uwagi na postać rotmistrza AK – Witolda Pileckiego ps. „Witold”.  Młodzież miała możliwość obejrzenia filmów i prezentacji. Uczniowie z klas zasadniczej szkoły zawodowej  i szkoły średniej wykonali plakaty o tematyce „Żołnierzy Wyklętych” prezentowane w gmachu szkoły. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone.

Aleksandra Szyszka czytaj dalej

Drzwi otwarte ZSP w Oleśnicy

W dniu 19 marca 2015 r. godzinach 900 – 1300 ZSP Oleśnica otwiera swoje drzwi dla wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych nauką w naszej Szkole. Przyjdźcie indywidualnie, z rodzicami lub nauczycielami. Istnieje możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych lekcjach prowadzonych przez nauczycieli Szkoły. Poznacie Waszą przyszłą szkołę, która umożliwia uczenie Wam, kształcenie w wielu zawodach. W ramach tych lekcji możecie pytać nauczycieli i uczniów o wszystko.

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

24.02.2015 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy O Społeczeństwie „10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią, kulturą, tradycją Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy uczestników na temat stosunków polityczno-społecznych i kulturowych krajów Unii Europejskiej, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem, kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z obszaru oleśnickiego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Oleśnicy reprezentowała trzyosobowa drużyna, w składzie: Agnieszka Hajntze z klasy II Technikum Ekonomicznego oraz Kamila Janczy i Filip Kolbert z klasy II Technikum Handlowego pod kierunkiem pani Aleksandry Szyszki.

W pierwszym etapie zespoły trzyosobowe zgłoszone przez poszczególne szkoły rozwiązywały 45 minutowy test składający się z pytań otwartych i zamkniętych. W drugim etapie drużyna losowała zestaw 5 pytań i odpowiadała na nie.

Nasi uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i samego jej funkcjonowania.

Uczniowie zostaną zaproszeni na uroczystą galę podsumowania konkursów przedmiotowych, która odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Spotkanie na temat ubezpieczeń społecznych

W dniu 2 marca 2015 r. w klasie 3a sprzedawca Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Oleśnicy odbyło się spotkanie z pracownikiem oleśnickiego Oddziału ZUS Panią Renatą Żurawską. Temat spotkania „Świadczenia przysługujące z ubezpieczeń społecznych” zainteresował uczniów, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych i będą mogli ją wykorzystać w praktyce zawodowej. Było to już drugie spotkanie z pracownikiem ZUS.

Violetta Szczepanik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status