Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia pt:”Równy komiks”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii na rzecz równego dostępu do zatrudnienia pt: ”Równy komiks”. Liderem projektu jest Wyższa szkoła Handlowa we Wrocławiu. Temat projektu brzmiał: „Przełamywanie stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy, znaczenie polityki równych szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu oraz upowszechnienie możliwych form godzenia życia rodzinnego i osobistego wśród młodzieży”. Cele projektu: upowszechnienie:

  • przełamywania stereotypów dotyczących ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy;
  • znaczenia polityki nierówności szans kobiet i mężczyzn w procesie wyboru ścieżki kształcenia i zawodu;
  • niestereotypowego wyboru ścieżki kształcenia, zawodowej i życiowej;
  • równego dostępu do zatrudnienia kobiet i mężczyzn;
  • czytaj dalej

IX DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 20.02.2015 r. odbył się szkolny etap Dyktanda z Języka Niemieckiego, w  którym wzięło udział 21 osób. Dyktando składało się z 3 zadań. Zadanie I polegało na napisaniu usłyszanego tekstu, w zadaniu II biorący udział musieli znaleźć 10 błędów w tekście a w części ostatniej zapiać usłyszane słowa. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się : Kamila Pietrzak( III TE), Konrad Kolański ( I TM) i Patryk Konopka (III TI). Uczniowie ci będą reprezentowali naszą szkołę. Trzymamy za nich kciuki!

Dyktando przeprowadziła i sprawdziła p. Joanna Leśniak (nauczyciel – języka niemieckiego).

Realizacja projektu „Miasto 760”

20 lutego w ramach obchodów urodzin Oleśnicy i realizacji projektu: ”Miasto 760” uczniowie klasy 2 wb uczestniczyli w zwiedzaniu ekspozycji muzealnej w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Dzięki ciekawym eksponatom i materiałom źródłowym oraz urządzeniom interaktywnym uczestnicy poznali dzieje miasta  
i regionu. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się sala z makietą obrazującą średniowieczną Oleśnicę oraz Medioteka wyposażona w stół interaktywny i stanowiska audio. Dzięki zintegrowanym z makietą ekranom dotykowym poznawanie obiektów historycznych, ciekawostek, oglądanie fotografii i rycin było niezapomnianą, a przede wszystkim ciekawą przygodą z historią.Po zwiedzeniu muzeum uczniowie obejrzeli także wystawę: ”Pamięci Podiebradów .Oleśnica i księstwo w latach 1495-1647”, znajdującą się obecnie w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej. Uczniowie przyznali, że takie spotkanie z historią wzbogaciło ich wiedzę, ale przede wszystkim rozbudziło ciekawość historyczną.

Marta Sławuta-Wójcik

czytaj dalej

Spotkanie z pracownikiem oleśnickiego Oddziału ZUS

W dniu 23 lutego 2015 r. uczniowie klasy 3a sprzedawca Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Oleśnicy uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem oleśnickiego Oddziału ZUS Panią Ewą Krasowską. Temat spotkania „Świadomy zawsze ubezpieczony” wzbudził duże zainteresowanie uczniów.  Pani E. Krasowska omówiła, zakres działań ZUS, zagadnienia obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy prawne ubezpieczeń. Uczniowie zadawali pytania, na które prelegentka udzielała odpowiedzi.

Violetta Szczepanik

Dzień Bezpiecznego Intenetu 2015

Dnia 19.02.2015r. w ZSP  po raz kolejny odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyło hasło” Razem tworzymy lepszy Internet”. W spotkaniu brały udział wybrane klasy, które uczestniczyły w wykładzie Karola Cieplika – przedstawiciela oleśnickiej policji – specjalisty od spraw cyberprzestępczości w Internecie. Uczniowie zapoznali się z kodeksem karnym i obowiązującym prawem w tym zakresie. Został również roztrzygnięty konkurs na plakat. Sposród 72 prac jury w składzie:Dariusz Rzepka, Józefa Janiuk i Stanisław Lota wyróżniło plakaty następujących osób: A. Łozy, D. Rzepki, M. Filipowiaka, M. Ziętka, P. Konopki, K. Kazimierskiego i G. Kubiszyna.

 

 

czytaj dalej

Najlepsi w regionie wrocławskim

Ekonomiści i mechanicy z ZSP w Oleśnicy najlepsi w regionie wrocławskim

W pierwszym tygodniu lutego odbyła się II edycja konkursów zawodoznawczych na najlepszego ucznia w zawodzie. Konkursy są organizowane przez Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu, w ramach  realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku „ .

Na początek w szranki stanęły wszystkie szkoły z Dolnego Śląska kształcące uczniów w zawodzie: technik ekonomista i technik mechanik.

W rywalizacji najlepsi okazali się uczniowie ZSP w Oleśnicy zdobywając niekwestionowane pierwsze miejsca. Drużyna ekonomistów wystąpiła w składzie:

Anna Czech, Adrianna Choczaj z klasy III i Ewelina Ostrowicz z klasy IV. Dziewczętom udało się  pokonać 12 drużyn z regionu wrocławskiego a uzyskany wynik był najlepszy w całym regionie. Uczennice do konkursu przygotowywał zespół  nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, pod przewodnictwem Anny Kocik.

Mechanicy też nie zawiedli. Drużyna reprezentowana przez uczniów z klasy III : Brajana Głąba, Szymona Hnata, Rafała Małasińskiego  okazała się również najlepsza w swoim zawodzie i  zdobyła pierwsze miejsce w regionie, pokonując sześć drużyn. Uczniów przygotowywał zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych branży mechanicznej, pod przewodnictwem Teresy Picher. Zwycięskie drużyny wezmą udział w konkursie finałowym o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie na Dolnym Śląsku.

Gratulujemy sukcesów i mamy  nadzieję, że to niejedyny sukces młodzieży ZSP  na polu rywalizacji na najlepszego ucznia w zawodzie,  bowiem przed nami jeszcze konkursy  dla technika: handlowca, spedytora, informatyka oraz uczniów szkoły zawodowej w zawodzie:

sprzedawca,   mechanik pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających i fryzjera.

czytaj dalej

Najlepszy uczeń w zawodzie „Sprzedawca”

W dniu 12 lutego 2015 r. uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr1 w Oleśnicy wzięły udział w Konkursie „NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE SPRZEDAWCA”. Konkurs został zorganizowany w Legnicy w ramach projektu systemowego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

Szkołę reprezentowała drużyna uczennic klasy 3a sprzedawca w składzie:

Ewa Kamińska, Paulina Kiełkiewicz, Patrycja Sikora.

Zadanie konkursowe miało charakter praktyczny i polegało na obsłudze kasy fiskalnej, metkownicy i wypełnianiu dokumentów obrotu towarowego. Jednym z wielu kryteriów oceny  był czas wykonania, uczennice jako pierwsze  ukończyły realizację zadania. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie handlu oraz rozwijanie umiejętności zawodowych uczennic. Uczniów do konkursu przygotowała Violetta Szczepanik.

czytaj dalej

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczniowie kl. III TI – M. Bałoniak, O. Cempel, A. Łoza, P. Pustół, M. Ziętek i B. Zagórny, pod opieką nauczycielki historii i wos-u p. S. Stali od września

2014 r. realizowali projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Młodzi obywatele i obywatelki w działaniu – Rozegraj lokalnie”. Celem przedsięwzięcia było m. in. poznanie zasobów regionu, promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej i integracja tej społeczności. Zadanie grupy projektowej polegało na opracowaniu i organizacji gry  miejskiej dla lokalnej społeczności opartej na lokalnych zasobach (zabytki, miejsca ważne dla społeczności, legendy, itp.).

W pierwotnej wersji planowano, że odbiorcami gry „Oleśnica – miasto wież i róż” będą  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście i to dla nich opracowywano kolejne zadania.

Ostatecznie jednak graczami byli uczniowie (50 osób + pełnoletni opiekunowie) szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci te to uczestnicy ferii zimowych organizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia, a gra została przeprowadzona 22.01.2015 r.

 

czytaj dalej

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Po raz kolejny w naszej szkole dnia 19 lutego będzie obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu.

Tegoroczne działania organizowane są pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika  sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego Internetu.

Z tej okazji został przeprowadzony konkurs na plakat, będą miały miejsce również prezentacje, wykłady i spotkanie z funkcjonariuszem policji odpowiedzialnym za bezpieczeństwo użytkowników w sieci.

III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej

14 stycznia 2015r. w DK „Korelat” odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej organizowany przez PCEiK, którego laureatką została uczennica klasy III sp, Sandra Wilgosz, a jej opiekunką była mgr Barbara Szewczyk. Uczennica wykonała piosenkę Edyty Gepert pt. „Nie żałuję”. Serdeczne gratulacje od całej społeczności szkolnej oraz życzenia dalszych sukcesów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status