Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

2.06.2015 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się II Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska). Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu namysłowskiego, powiatów sąsiadujących z województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego.

Głównymi celami konkursu było: poznanie różnorodnej działalności Żydów na Śląsku (wielu z nich to wybitni naukowcy, politycy, pisarze, lekarze), ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej (wielu uhonorowano Nagrodą Nobla), zainteresowanie uczniów historią regionalną,
poznanie kultury i historii Żydów oraz budowanie wśród uczniów postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu, tolerancji i szacunku dla odmienności.
Konkurs składał się z dwóch części – pisemnych eliminacji oraz finału w formie ustnej.
W obydwu najlepiej zaprezentowała się uczennica naszej szkoły Anna Łoza z kl. III TI, która z wynikiem 66 pkt.(na 67 pkt. możliwych do zdobycia) zajęła I miejsce.

Honorowy patronat nad konkursem objął prof. Walter Laqueur z Waszyngtonu (którego rodzina mieszkała w okolicach Namysłowa, i z którym zawodnicy połączyli się i rozmawiali w trakcie konkursu) oraz Starosta Namysłowski Michał Ilnicki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status