Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

INFORMACJA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Informujemy, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy nauka będzie się odbywać w trybie zdalnym, jak poniżej:

1. w Technikum:

– zajęcia lekcyjne – tylko zdalne we wszystkich oddziałach,

– zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy odbywają się wyłącznie  trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl),

– praktyki zawodowe zostaną przesunięte na inny termin lub będą się odbywać w innej formie;

2. w Branżowej Szkole I stopnia nr 1:

– zajęcia lekcyjne – tylko zdalne  we wszystkich oddziałach,

– zajęcia praktyczne w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy odbywają się wyłącznie  trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl),

– zajęcia praktyczne młodocianych pracowników u pracodawców nie odbywają się – młodociani pracownicy są zwolnieni ze świadczenia pracy; podstawa prawna: art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19,

– teoretyczne kursy zawodowe dla oddziałów wielozawodowych odbywają się tylko w trybie zdalnym; prosimy o odwiedzenie strony internetowej PCKZ (www.pckzolesnica.pl) lub innych ośrodków kursowych prowadzących kursy;

3. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:

– zajęcia (konsultacje) na zjazdach – odbywają się tylko zdalnie (dotyczy zjazdów w dniach: 24-25 października oraz 7-8 listopada 2020 r.).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status