Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej

Podczas wakacji grupa ośmiu nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie – Curie  w Oleśnicy uczestniczyła w dwutygodniowych kursach metodycznych i językowych  w ośrodku szkoleniowym ActiLingua w Wiedniu oraz w szkole językowej ETI w St. Julian’s na Malcie. Szkolenia odbyły się w ramach projektu Język kluczem do efektywnej edukacji zawodowej finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza. Edukacja. Rozwój. 

 

W dniach od 05 – 16.07. 2021 r. pani Sylwia Nowogońska – Berłowska oraz pan Krzysztof Rzepka wzięli udział w dwutygodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka niemieckiego. Podczas zajęć nauczyciele  poszerzali wiedzę z zakresu aktualnych trendów w metodyce, zapoznali się z najnowszymi publikacjami do nauczania języka niemieckiego oraz zgłębiali wiedzę o Austrii.

W tym samym czasie panie Agnieszka Walichnowska, Anna Palma oraz Bogusława Szachnowska doskonaliły znajomość języka niemieckiego, realizując program przegotowany przez szkołę językową ActiLingua. Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach i opierały się głównie na konwersacjach uzupełnianych wiadomościami z zakresu gramatyki. W czasie spotkań oprócz tradycyjnych metod nauczania (konwersacje, wykłady, praca z podręcznikiem) lektorzy wykorzystywali także gry tematyczne, elementy muzyczne i narzędzia multimedialne. Austriaccy nauczyciele z zaangażowaniem przekazywali wiedzę również z zakresu kultury i tradycji.

Uczestnicy kursu wykorzystali zdobyte umiejętności językowe w czasie zwiedzania Wiednia. Z przyjemnością zgłębiali historię pięknej cesarzowej Austrii- Sisi, wsłuchiwali się w muzykę Beethovena, Straussa, Falco oraz podziwiali dzieła sztuki Picassa, Klimta, Moneta zgromadzone w wiedeńskich muzeach.

Równie bogate doświadczenia zdobyły nauczycielki, które w dniach 02- 13.08.2021 r.  uczestniczyły w kursie podnoszącym kompetencje językowe i metodyczne zorganizowanym przez szkołę językową ETI w St. Julian’sna Malcie.

Panie Katarzyna Kwaczyńska oraz Marta Żminkowska uczestniczyły w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Podczas kursu nauczycielki poszerzały swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych na zajęciach szkolnych. Poznały metodę WebQuest oraz program CLIL, który służy do prowadzenia zajęć w języku obcym. Zaprezentowane przez lektorów metody pozwalają na udoskonalenie pracy z uczniem na odległość.  Są efektywnym sposobem realizowania różnych projektów w epoce zdalnego nauczania.

Równocześnie swoje umiejętności z języka angielskiego  kształciła pani Teresa Picher. Zajęcia prowadzone przez lektorów, doskonaliły płynność wypowiedzi, wzbogacały słownictwo oraz utrwalały zasady gramatyczne.

Popołudniami  uczestniczki kursów brały udział w wycieczkach, które pozwoliły poznać historię wyspy oraz jej piękną architekturę. Letni klimat sprzyjał również spacerom brzegami lazurowego morza.

Dla wszystkich nauczycieli ZSZ w Oleśnicy uczestnictwo w unijnym programie było wyjątkowym doświadczeniem zawodowym. Przyniosło wymierne korzyści w postaci certyfikatów, nowych kontaktów zawodowych oraz wspomnień, które na długo pozostaną w ich pamięci.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status