Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Jubileusz 60-lecia

Jubileusz 60-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dyrekcja gorąco powitała na uroczystości 60-lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wszystkich przybyłych, Grono Pedagogiczne oraz Wszystkich Pracowników Administracji i Obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

 

Na uroczystość przybyli:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty p. Beata Pawłowicz
 • Dolnośląski Wicekurator Oświaty – p. Marzena Machałek
 • Przewodniczący Rady Powiatu – p. Marian Horbacz
 • Starostwa Powiatu Oleśnickiego – p. Zbigniew Potyrala
 • Wicestarosta POweiatu Oleśnickiego – p. Henryk Sarnowski
 • Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy – p. Małgorzata Iwańska
 • Burmistrz Oleśnicy – p. Jan bronś
 • Wiceburmistrzowie Oleśnicy – p. Janusz Marszałek i p. Henryk Bernacki
 • Wójt Gminy Oleśnica – p. Andrzej Proszkowski
 • Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej – p. Walerian Pietrzak
 • Przewodniczący Rady Ministra Oleśnicy – p.Ryszard Zelinka
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – p. Regina Mroczko i p. Jerzy Spychała
 • Proboszcz Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – ks.Infułat Władysław Ozimek
 • Prezes zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oleśnicy – p. Bogumiła Marciniak
 • Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu – p. Henryk Kruszelnicki i p. Bogumiła Maniak
 • Reprezentanci Oleśnickich Zakładów Pracy – współpracujących ze szkołą
 • Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – p. Stanisław Mozol

Za wieloletni trud wychowawczy i edukacyjny, poświęcenie w pracy z młodzieżą i dbałość o dobre imię szkoły medale okolicznościowe otrzymali najdłużej pracujący, czynni zawodowo nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy :

 • Pan Stanisław Różycki
 • Pan Andrzej Szymański
 • Pan Jan Majewski
 • Pani Teresa Banasiak
 • Pani Zdzisława Mogiełka
 • Pani Grażyna Kołaska

Za ogromny trud wychowawczy i edukacyjny, pełną poświęcenia dbałość o dobre imię szkoły oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły medale otrzymali:

 • Pani Kazimiera Musiałek
 • Pani Elżbieta Wiśniewska-Waguła
 • Pan Zygmund Adamski
 • Pan Feliks Machaj

Podziękowania za pomnażanie dorobku szkoleniowego i wychowawczego a także za trud tworzenia tradycji szkoły otrzymują:

 • Pan Adam Fuchs długoletni Dyrektor Szkoły
 • Pan Marian Horbacz długoletni Dyrektor Szkoły, obecnie Przewodniczący Rady Powiatu
 • Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty
 • Pan Zbigniew Potyrała Starosta POwiatu Oleśnickiego
 • Pani Małgorzata Iwańska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
 • Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy
 • Pani Regina Mroczko Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 • Pan Jerzy Spychała Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Specjalne podziękowania kierowane również w stronę nauczycieli emerytów oraz pracowników administracji i obsługi, którzy przeszli juz na emeryturę, najdłużej pracujących w naszej szkole:

 • Pan Marian Horbacz
 • Pani Kazimiera Lewek
 • Pan Jerzy Szczepaniak
 • Pani Bożena Szczepaniak
 • Pan Andrzej Grudzień
 • Pani Danuta Szewczak
 • Pani Maria Krawczyk
 • Pan Tadeusz Dolniak
 • Pani Kazimiera Musiałek
 • Pan Tadeusz Tokarczyk
 • Pan Zbigniew Kotliński
 • Pan Jan Rabikowski
 • Pan Jan Piech
 • Pani Zdzisława Foraita
 • Pani Halina Religa
 • Pan Jan Janiszak
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status