Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

Dnia 02. 06. 2022 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie odbył się VII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów (ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska).

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego miał na celu: poznanie różnorodnej działalności Żydów na Śląsku (wielu z nich to wybitni naukowcy, politycy, pisarze, lekarze uhonorowani Nagrodą Nobla) i ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej. Organizatorom zależało na zainteresowaniu uczniów historią regionalną oraz budowaniu postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu, tolerancji i szacunku dla odmienności.

Konkurs składał się z dwóch części – pisemnych eliminacji oraz finału w formie ustnej.

W obydwu najlepiej zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Bezkonkurencyjny okazał się Hubert Kuświk z kl. II TI, który zajął  I miejsce.  Na II miejscu uplasowała się  Daria Brąś z kl. III THg a III lokatę wywalczył Paweł Łacny z kl. III TSp. Gratulujemy wiedzy i odniesionego sukcesu. Opiekunem merytorycznym uczniów była nauczycielka historii p. Sabina Stala.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status