Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Obchody Święta Chrztu Polski

22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

W tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Święta Chrztu Polski oraz w ogólnopolską akcję edukacyjną: Wywieś flagę, która promuje nowe święto państwowe.

Z tej okazji uczniowie zaprojektowali i wykonali prace plastyczne promujące nowe święto, zorganizowano wystawę prac w holu szkoły, przeprowadzono lekcje okolicznościowe. 13 kwietnia 2022 r. odbył się uroczysty apel, podczas którego flaga państwowa została wciągnięta na maszt. W czasie wydarzenia podkreślono doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe  chrztu Mieszka I, który wprowadził rodzące się państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Od tego momentu polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Rozpoczął proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy łacińskiej zachodniej cywilizacji. Przez kolejne stulecia zmieniała się sytuacja polityczna, lecz chrześcijaństwo było czynnikiem, które nie pozwoliło naruszyć naszej tożsamości, a jednocześnie było stałym łącznikiem Polski z Europą i zachodnią cywilizacją.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status