Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

OGRANICZENIA W PRACY SZKOŁY W DNIACH 29 MARCA – 11 KWIETNIA 2021 r.

Informuję, że w oparciu o  rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r:

w Branżowej szkole I st. nr 1:

1. młodociani pracownicy nie odbywają zajęć praktycznych u pracodawców; pracodawca zwalnia młodocianych ze świadczenia pracy; dotyczy to również klas patronackich, w tym uczniów odbywających zajęcia praktyczne w GKN Driveline;

2. uczniowie skierowani na zajęcia praktyczne do PCKZ w Oleśnicy odbywają je wyłącznie zdalnie. Szczegóły przekażemy za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym;

3. wszystkie teoretyczne kursy zawodowe w klasach wielozawodowych odbywają się zdalnie – jak dotąd;

w Technikum:

1. uczniowie skierowani na zajęcia praktyczne do PCKZ w Oleśnicy odbywają je wyłącznie zdalnie. Szczegóły zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny;

2.  zawieszone zostają praktyki zawodowe.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status