Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Olimpiada solidarności

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy odbyła się „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
Jest to ogólnopolski konkurs historyczny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Ma on charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Kolejna edycja przewidziana została na rok szkolny 2014/2015. Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego.


Pierwszy etap (szkolny) odbył się 27 listopada 2012 r. we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału
w konkursie. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Do drugiego etapu konkursu z naszej szkoły awansowało troje uczniów: Anna Łoza, Patryk Konopka i Kacper Marzecki – wszyscy z kl. I TI.
Drugi etap (wojewódzki) odbył się w szesnastu województwach 15 marca 2013 r. i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności. Wśród 86 osób reprezentujących województwo dolnośląskie byli także uczniowie ZSP: Anna Łoza i Patryk Konopka. Nad przebiegiem eliminacji szkolnych i przygotowaniem uczniów do kolejnego etapu  konkursu czuwała p. S. Stala.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status