Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi
Adama Kawalca
Nauczyciela języka polskiego
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
Jego nagłe odejście pozostawiło
Uczucie głębokiej pustki i niedowierzania.

To niedowierzanie nie opuszczało zebranych na cmentarzu w dniu 13 czerwca – przyjaciół, sąsiadów i uczniów Adama Kawalca.

Nad trumną naszego Kolegi, w imieniu społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – słowa pożegnania wygłosiła pani dyrektor – Jadwiga Skorek, która podkreśliła, że dwudziestu lat pracy nie wystarczyło, aby do końca poznać naszego Kolegę, ale to dosyć, by towarzyszyło nam dziś uczucie pustki, której nie da się wypełnić. Zabraknie nam odwagi i uporu Adama Kawalca, którymi pokonywał swoje słabości i bariery stawiane przez los.

Bardzo wzruszające słowa skierował do przybyłych na uroczystość pogrzebową wychowawca zmarłego Adama Kawalca – pan Stanisław Różycki. Przypomniał lata szkolne i sukcesy swojego zdolnego i wrażliwego Ucznia. Tę wrażliwość zachował Adam w swojej pracy pedagogicznej, czego dowodem była liczna obecność jego wychowanków na uroczystości pożegnania.

Trudno będzie zapełnić pustkę, jaką pozostawił swoim odejściem nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kawalec.

Koleżanki, Koledzy i Uczniowie z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status