Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Otrzęsiny 2009

Szkoła nasza stanowi ważny punkt na „szlaku poszukiwaczy złota”, które w tym przypadku stanowi substytut wiedzy i jest zaprzeczeniem Wergiliuszowskiego „auri  sacra  fames” („Eneida”) . Każdego roku do  naszych  bram  przybywają z „dzikiego zachodu” nowi kowboje (uczniowie) by zgłębiać tajniki złotej wiedzy.

Nie inaczej było także w tym roku.

W siódmym dniu października miały miejsce otrzęsiny westmanów, przygotowane przez klasy: IV TE Pani mgr Anny Kocik i IV TM Pani mgr Urszuli Jasińskiej.
Otrzęsiny połączone były z uroczystym ślubowaniem na sztandar szkoły „żółtodziobów”, którzy zobowiązali się przestrzegać praw stanowiących konstytucję naszej szkoły.
Nad ładem i porządkiem w Western City, w które przekształciła się na czas uroczystości szkoła, czuwał szeryf Pan mgr Jacek Stala w towarzystwie swojego zastępcy Pana mgr Krzysztofa Rzepki.

Potyczka plemion…

Pełne dumy plemiona (czyli klasy) od samego początku toczyły ze sobą zażarty bój w wielu trudnych konkurencjach o miano plemienia dominującego w rezerwacie,.
Z każdej klasy wybrano dwóch najmężniejszych wojowników, którzy musieli stawić czoła sześciu zadaniom, którymi były m.in.: „strzelanie z łuku”, „indiańskie narty”, „tor przeszkód”.
Wszystkie plemiona walczyły bardzo zaciekle, ale wygrać mogło tylko jedno.
Zwycięzcami okazali się wojownicy z klasy 1a zi, którzy w nagrodę otrzymali niespodziankę w postaci stogu siana wręczoną przez organizatorów, czyli uczniów klas IV TE i IV TM.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status