Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Kadry

 • KADRY

Specjalista d/s Kadr
Grażyna Piętowska
Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

Pani Grażyna Piętowska

{nomultithumb}

Szkoły zaocznej

Sekretariat szkoły zaocznej:

Pokój nr 118, tel. 071 314 30 41 wewn. 101

Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

PIĄTEK –    w godz. 9.00 – 12.00

Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.

Kierunki kształcenia dla dorosłych

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca

dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej,  kończąca się maturą.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

 

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla.

Szkoła Policealna (tryb zaoczny) – dwuletnia szkoła dla absolwentów szkół średnich kończąca się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie:

 • technik informatyk
 • technik rachunkowości

Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zajęcia  odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela  – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.118), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Dokumenty przyjmuje i  informacji udziela Sekretariat Szkoły dla Dorosłych – p.118,

tel. 71-314-30-41 wew. 111

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,

www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

zaprasza

od września 2014r. na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

–  w kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wykształcenie,

–  jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia,

– w trakcie kursu po zakończeniu każdej z kwalifikacji (ilość kwalifikacji uzależniona jest od zawodu), słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz międzynarodowy certyfikat z wyszczególnieniem profilu umiejętności i kompetencji,

po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (jednej, dwóch, niekiedy trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego absolwent kursu ma możliwość uzyskania dyplomu technika,

– warunkiem uzyskania zawodu technika jest posiadanie wykształcenia średniego – na kurs w zawodzie technika zapraszamy wszystkich, którzy je mają bądź planują jego zdobycie (wykształcenie średnie możesz uzyskać w Szkole dla Dorosłych ZSP),

– kursy zawodowe ułatwiają zdobycie zawodu – podział zawodu na kwalifikacje umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W pokrewnych zawodach wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie na kursie lub w szkole kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

– wszystkie kursy są zupełnie bezpłatne,

TECHNIK INFORMATYK

– K1 Montaż i eksploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

– K2 Projektowanie lokalnych sieci

komputerowych i administrowanie sieciami

– K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz

danych oraz administrowanie bazami

TECHNIK EKONOMISTA

– K1 Planowanie i prowadzenie działalności

w organizacji

– K2 Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK HANDLOWIEC

K1 Prowadzenie sprzedaży

– K2 Prowadzenie działalności handlowej

TECHNIK SPEDYTOR

– K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

– K2 Obsługa klientów i kontrahentów

TECHNIK MECHANIK

– K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– K2 Organizacja i nadzorowanie procesów

produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

K1 Prowadzenie rachunkowości

– K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin

publicznych

– SPRZEDAWCA

K1 Prowadzenie sprzedaży

– MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

• Szkoła jest  przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

(winda, toalety, podjazdy)

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,  www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

Gabinet pedagoga

Gabinet Pedagogiczno – Psychologiczny
Pedagog: mgr Małgorzata Kamińska

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 8.00 do 13.00
czwartek: godz. 12 do 17.00

 

W mojej pracy do głównych obowiązków należy podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych. Kieruję się zasadą dyskrecji, odpowiedzialności za pełny rozwój ucznia, ufności, podmiotowości oraz bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju ucznia.

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy :

 

 • Czuja się bardzo samotni wśród rówieśników
 • W swoim odczuciu nikt ich nie rozumie
 • Mają problemy rodzinne
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • Nie potrafią poradzić sobie z przeżywaną sytuacją
 • Zamierzają pomagać innym
 • Mają trudność w nauce
 • Chcą ujawnić i rozwijać swoje uzdolnienia
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 

Zapraszam rodziców, którzy:

 

 • Potrzebują wsparcia i pomocy w wychowaniu swojego dziecka
 • Zauważyli niepokojące zachowania swojego dziecka
 • Nie wiedzą w jaki sposób znaleźć odpowiednich specjalistów
 • Szukają przyczyn trudności dziecka w szkole

Gabinet medyczny

Gabinet Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej nad uczniami

Pielęgniarka inż. Barbara Pawlak pracuje na zasadzie umowy z NFZ.
Gabinet czynny codziennie w godzinach 8 do 15.

W gabinecie udziela się:

 • porad ambulatoryjnych
 • pierwszej pomocy
 • wykonuje się: testy przesiewowe (pomiar wagi, wzrostu, badanie ciśnienia, badanie wzroku) badanie kręgosłupa oraz w ramach profilaktyki zdrowia prowadzona jest promocja zdrowia.

XVI Edycja Krajowego Konkursu Produkcik

Konkurs ,,Produkcik” w dniach 02-04 czerwca 2011 r.

Finał konkursu Produkcik 2011, organizatorem turnieju jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Z grona kilkuset miniprzedsiębiorstw, funkcjonujących w całej Polsce do finału dostało się 30 szkolnych firm.

czytaj dalej

Świetlica i aula

Uczniowie oczekujący na lekcje mogą przebywać w świetlicy i auli szkolnej. Przy muzyce, w towarzystwie kolegów z klasy można nie tylko porozmawiać, ale także pouczyć się.

Spośród wielu możliwości zajęć w świetlicy na szczególną uwagę zasługują gry planszowe. Poza ogólnie znanymi i dostepnymi jak warcaby czy szachy w naszej świetlicy mamy wiele nowych, znanych nielicznym a podziwianych przez wielu. MANKALA, SAP, ABALONE czy JUNGLE SPEED. W auli o powierzchni 293 m2 są organizowane prelekcje dla kilku klas, akademie, apele, zebrania, zabawy, wywiadówki oraz rady pedagogiczne i inne uroczystości szkolne.

Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składają się:

 

 • sala gimnastyczna (dł. 40 m szer. 15 m)
 • kryta pływalnia (dł.  25 m szer. 10 m)
 • siłownia pow., 92 m2,
 • sala tenisa stołowego (pow.56 m2)
 • boiska do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i nożnej.

W obiektach odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są różne zawody sportowe.

Radiowęzeł

Szkoła ma własną sieć radiową. Na wszystkich korytarzach i w obiek­cie sportowym są umieszczone głośniki. Nadawać mogą zarówno dyrektorzy ze swoich gabinetów, jak i uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych z tzw. „radioli”.

Radiowęzeł – trochę, tu pusto

Uczniowska działalność obejmuje swoim zasięgiem całą szkołę, natomiast dyrektorzy mogą nadawać również na wybrane sektory szkoły. Uczniowie szybko zaangażowali się w szkolne „radio”, co przerwę przesyłane są życzenia, komunikaty oraz różnorodna muzyka. Dyrektorzy korzystają z systemu radiowego w sprawach istotnych dla szkoły i uczniów, robią tzw. radiowe apele lub podają do wiadomości ważne ogłoszenia.

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica

Tel. (071) 314 30 41; fax (071)314 30 42

Sekretariat uczniowski pok. 119 – tel. (071) 314 30 41 wew. 116

e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

adres internetowy: http://www.zsp.olesnica.pl/