Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny

Powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 28.04.2011 roku o godzinie 10.00 odbył się Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego z  przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz jazdy na czas w kategorii A, B.

 

czytaj dalej

Młodzieżowy Konkurs Motoryzacyjny

Powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 28.04.2011 roku o godzinie 10.00 odbył się Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego z  przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz jazdy na czas w kategorii A, B.

W konkursie uczestniczyło siedem  zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych:
1. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Oleśnicy
2. Liceum Ogólnokształcące Nr2 w Oleśnicy
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Technikum Mechaniczne
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Syców
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Liceum Profilowane
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy – Technikum Informatyczne

Po ciężkiej i zaciętej walce wyłoniono trzy najlepsze drużyny konkursu.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Oleśnicy reprezentowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Technikum Informatyczne”.
Drugie miejsce zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcące Nr1 w Oleśnicy.
Trzecie miejsce punktowane zdobyła drużyna reprezentowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
Opiekunowie: mgr Jan Tychański, mgr Dariusz Rzepka

{gallery}artykuly_zdj/2010_2011/KONKURSY/KonkursMoto2011{/gallery}

Sekretariat Dyrektora

 • Sekretariat Dyrektora:
  Pokój nr 121

Samodzielny referent d/s Kancelarii
Joanna Tułacz
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00

 

Joanna Tułacz

{nomultithumb}

 

 

Sekretariat Unii Europejskiej

 • Sekretariat Unii Europejskiej:
  Pokój nr 123

Specjalista D/S Płac
Stanisława Bardo

Samodzielny referent d/s finansowych
Zofia Chmielewska

Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

Sekretariat uczniowski

 

 • Sekretariat uczniowski:
  Pokój nr 119

Samodzielny referent d/s uczniowskich
Zdzisława Mogiełka
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 15.00

Pani Zdzisława Mogiełka

{nomultithumb}

Sekretariat Administracji Szkolnej

 • Administracja Szkolna

Samodzielny referent d/s administracji
mgr Sławomir Cieśla
przyjmowanie interesantów:
codziennie 8:30 – 12:30

Sławomir Cieśla

{nomultithumb}

Księgowość

 • Księgowość:
  Pokój nr 122

Główny Księgowy:
Inż. Wiesława Hliwa
Czwartek 10.00 – 14.00

 • Księgowość rady rodziców
  Kazimiera Kula
  Poniedziałek – Piątek 10.30 – 12.30
 •  

  inż. Wiesława Hliwa

  {nomultithumb}

  Kadry

  • KADRY

  Specjalista d/s Kadr
  Grażyna Piętowska
  Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30

  Pani Grażyna Piętowska

  {nomultithumb}

  Szkoły zaocznej

  Sekretariat szkoły zaocznej:

  Pokój nr 118, tel. 071 314 30 41 wewn. 101

  Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

  PIĄTEK –    w godz. 9.00 – 12.00

  Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.

  Kierunki kształcenia dla dorosłych

   

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

  PROWADZI

  NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

  w roku szkolnym 2014/2015

  Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca

  dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej,  kończąca się maturą.

  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

   

  Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla.

  Szkoła Policealna (tryb zaoczny) – dwuletnia szkoła dla absolwentów szkół średnich kończąca się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje  zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie:

  • technik informatyk
  • technik rachunkowości

  Warunki przyjęcia do Szkoły Policealnej: świadectwo ukończenia szkoły średniej.

  Zajęcia  odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela  – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

  Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.118), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

  Dokumenty przyjmuje i  informacji udziela Sekretariat Szkoły dla Dorosłych – p.118,

  tel. 71-314-30-41 wew. 111

  Adres szkoły:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

  fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,

  www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

  zaprasza

  od września 2014r. na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

  –  w kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez względu na wykształcenie,

  –  jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia,

  – w trakcie kursu po zakończeniu każdej z kwalifikacji (ilość kwalifikacji uzależniona jest od zawodu), słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz międzynarodowy certyfikat z wyszczególnieniem profilu umiejętności i kompetencji,

  po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (jednej, dwóch, niekiedy trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego absolwent kursu ma możliwość uzyskania dyplomu technika,

  – warunkiem uzyskania zawodu technika jest posiadanie wykształcenia średniego – na kurs w zawodzie technika zapraszamy wszystkich, którzy je mają bądź planują jego zdobycie (wykształcenie średnie możesz uzyskać w Szkole dla Dorosłych ZSP),

  – kursy zawodowe ułatwiają zdobycie zawodu – podział zawodu na kwalifikacje umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W pokrewnych zawodach wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie na kursie lub w szkole kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

  – wszystkie kursy są zupełnie bezpłatne,

  TECHNIK INFORMATYK

  – K1 Montaż i eksploatacja komputerów

  osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  – K2 Projektowanie lokalnych sieci

  komputerowych i administrowanie sieciami

  – K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz

  danych oraz administrowanie bazami

  TECHNIK EKONOMISTA

  – K1 Planowanie i prowadzenie działalności

  w organizacji

  – K2 Prowadzenie rachunkowości

  TECHNIK HANDLOWIEC

  K1 Prowadzenie sprzedaży

  – K2 Prowadzenie działalności handlowej

  TECHNIK SPEDYTOR

  – K1 Organizacja i nadzorowanie transportu

  – K2 Obsługa klientów i kontrahentów

  TECHNIK MECHANIK

  – K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

  – K2 Organizacja i nadzorowanie procesów

  produkcji maszyn i urządzeń

  TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

  K1 Prowadzenie rachunkowości

  – K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin

  publicznych

  – SPRZEDAWCA

  K1 Prowadzenie sprzedaży

  – MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

  K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

  – OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

  K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

  • Szkoła jest  przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

  (winda, toalety, podjazdy)

  Adres szkoły:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

  fax: (0-71)314 30 41 wewn. 115, Sekretariat Szkoły dla Dorosłych pok. 118, tel. (0-71) 314 30 41 wewn.111,  www.zsp.olesnica.pl, e-mail: sekretariat@zsp.olesnica.pl