Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie absolwentów roku szkolnego 2014/2015 w ZSP

24. 04. 2015 r. w ZSP pożegnaliśmy absolwentów szkoły dziennej i zaocznej roku szkolnego 2014/2015. Zakończenie zorganizowane zostało w auli szkolnej i miało wyjątkowo uroczystą oprawę.
W imieniu Samorządu Szkoły prowadzące: Julita Malerek i Anna Łoza powitały: Dyrekcję, Grono pedagogiczne, Starostę Powiatu Oleśnickiego- Wojciecha Kocińskiego i Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – dr Marka Natali.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: koordynator akcji krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK w Oleśnicy – Andrzej Krzemiński i Rodzice wyróżnionych uczniów.
W pożegnalnym przemówieniu dyrektor szkoły – mgr Jacek Stala, podkreślił, że ukończenie szkoły stawia przed absolwentami duże wyzwania ale i możliwości najlepszego wyboru drogi życiowej.
Do życzeń osiągania sukcesów w dorosłym już życiu dołączył: Starosta i Kanclerz WSB, który wręczył prymusowi szkoły – Mateuszowi Marcinkowskiemu z kl. IV TI (średnia: 5,12) nagrodę.
Z wyróżnieniem ukończyły szkołę uczennice z klasy IV TE: Ewelina Ostrowicz (średnia: 4,96) i Beata Stępień (średnia: 4,75). Nagrody wręczyli: Dyrektor Szkoły i Starosta.
Uczniowie otrzymali jeszcze wiele nagród i dyplomów za wyniki w nauce, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska, za akcję krwiodawstwa i osiągnięcia w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w konkursach i kursach zawodowych.
Następnie tegoroczni absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie i zapewnili, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę i ojczyznę.
Na zakończenie uroczystego apelu pożegnania maturzystów wystąpił zespół muzyczny kierowany przez panią Barbarę Szewczyk.
Życzymy wszystkim absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. „Trzymamy kciuki” !.
Urszula Jasińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status