Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

ue

Projekt zakończony!

Tytuł projektu: Uczę się zawodowo – buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2017-01-01 do: 2018-10-31

Wnioskodawca: Powiat Oleśnicki

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy poprzez podniesienie kwalifikacji  4 nauczycieli oraz zwiększenie szans uczniów – 556 (199K i 357 M) na regionalnym rynku pracy do września 2018r.

Cel realizowany będzie poprzez kompleksowe wsparcie placówek objętych projektem polegające na przeprowadzenie dodatkowych zajęcia specjalistyczne realizowanych we współpracy z pracodawcami, szkolenia nadające dodatkowe uprawnienia uczniom, staże zawodowe dla uczniów kształcących się na kierunkach technik informatyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik mechanik, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Dodatkowo w ZSP w Oleśnicy zostaną doposażone pracownie dla kierunków technik mechanik, technik spedytor, technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.

Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli jak i samych placówki pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i zwiększy praktyczne umiejętności uczniów pod kątem wykonywania zawodu tak, aby wypełnić lukę pomiędzy wiedzą i umiejętnościami nabywanymi w toku kształcenia formalnego i dostępnych w ramach niego narzędzi a potrzebami pracodawców zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

ue_2

Całkowita wartość projektu: 1 136 718,48 zł

Kwota dofinansowania z UE:  966 210,70 zł

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa – uczeń

Deklaracja uczestnictwa – nauczyciel

Zgoda na upublicznienie wizerunku

Harmonogramy 2017:

Harmonogram zajęć – luty 

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

Harmonogram zajęć – maj

Harmonogram zajęć – czerwiec

Harmonogram zajęć – październik

Harmonogram zajęć – listopad

Harmonogram zajęć – grudzień

Harmonogramy 2018:

Harmonogram zajęć – styczeń

Harmonogram zajęć – luty

Harmonogram zajęć – marzec

Harmonogram zajęć – kwiecień

Harmonogram zajęć – maj

Harmonogram zajęć – czerwiec

Harmonogram zajęć – wrzesień

Harmonogram zajęć – październik

Staże:

Staże zawodowe dla uczniów – zaplanowaliśmy w okresie od 11.07. 2017r. do 04.08.2017r. i od 07.08.2017r. do 31.08.2017r, w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła współpracuje.

Wyjazdy:

Wyjazd edukacyjny do Wrocławskiego Centrum Sieciowo – Superkomputerowego w celu poznania najnowszych technologii serwerowych, m. in. klastra BEM terminy: 22.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018

Harmonogramy szkoleń:

Szkolenie: „ADR transport towarów niebezpiecznych drogą lądową”

Szkolenie: „Druk 3D”

Szkolenie: „IT w pracy logistyka spedytora”

Szkolenie: „język angielski dla przedstawicieli handlowych”

Szkolenie: „Negocjacje z elementami NLP” gr. 1

Szkolenie: „Negocjacje z elementami NLP” gr. 2

Szkolenie:Obsługa Kas Fiskalnych”

Szkolenie: „Programy biurowe w administracji”

Szkolenie: „Techniki sprzedaży”

 

Pliki do pobrania:

Certyfikat

Dziennik praktyk

Rozliczenie kosztów

Umowa – staż

Umowa – stypendium

 

Kontakt: Katarzyna Misiak, e-mail: katarzyna.misiak@zsp.olesnica.pl, tel. 71 314 30 41 wew. 113

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status