Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie


ue

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie”

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne; podniesienie kompetencji lun kwalifikacji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczennic i 87 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Doposażenie pracowni zawodowych Technikum i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zawodów Technik Mechanik, Technik Informatyk, Technik Handlowiec oraz zawodu Sprzedawca w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających realia i postęp techniczny w zawodzie.
  • Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, tj: Kurs ECDL E-nauczyciel; Rozwój kompetencji i kształtowania kompetencji interpersonalnych uczniów; Programowanie robotów przemysłowych, Programowanie sterowników PLC, Założenia i dokumentacja w CAD, Konstrukcje spawane w CAD, Arkusz blachy w CAD, Frezowanie 2D w CAM Specjalista ds. HR, Projektowanie stron www, Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe”.
  • Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Mechanik, : Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne, Kurs spawania metodą TIG, Kurs operatora koparko-ładowarki.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Ekonomista, tj.: Specjalista ds. HR, Kurs kadry i płace (płatnik i symfonia), Analityk finansowy, Excel w księgowości i rachunkowości.
  • Kursy i szkolenia dla uczniów zawodu Technik Handlowiec, tj.: Profesjonalny Przedstawiciel Handlowy, Magazynier+wózki widłowe z wymianą butli.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk,: Projektowanie gier na silniku Unity 3D, Projektowanie aplikacji Android, Grafika komputerowa
  • Kurs prawa jazdy kat. B i kurs umiejętności społecznych dla uczniów.
  • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
  • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie

Uczeń:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Test badający motywację

Konto bankowe

ZUS

Ankieta

Zwrot kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Oświadczenie uczestnika projektu

Wniosek o staż

Stypendium:

Regulamin programu stypendialnego

Wniosek o stypendium

Nauczyciel:

Kwestionariusz

Test badający motywację

ZUS

Dni wolne

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Harmonogram:

Spawanie metodą TIG

Harmonogram_Projektowanie-aplikacji-android.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status