Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wsparcie na zawodowym starcie

ue

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wsparcie na zawodowym starcie”

Projekt ma na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Technikum przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach oraz Technikum przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne; podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 53 uczennic i 67 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Doposażenie pracowni zawodowych Technikum w Piechowicach, Technikum w Szczawnie Zdroju, Technikum w Oleśnicy i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zawodów Technik Informatyk, Technik Spedytor, Technik Ochrony Środowiska oraz Technik Mechanik, w sprzęt umożliwiający stworzenie warunków do nauki odzwierciedlających postęp techniczny w zawodzie.
  • Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, tj: Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe, Kwalifikacje do nauczania zawodu Spedytor, Kwalifikacje do nauczania zawodu Informatyk, Oprogramowanie w technologii .NET; Kurs Administering Microsoft SQL Serwer Databases, Warsztaty na uczelni dla nauczycieli kierunku Technik Spedytor, Obsługa programów CAD i CAM, Programowanie CNC.
  • Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne wspierające uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, oceny własnych predyspozycji.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Informatyk i Technik Elektryk w Piechowicach, tj.: Kurs programowania w JAVA, Programowania w C#, Programowanie aplikacji Android, Grafika komputerowa, Kurs spawania metodą TIG.
  • Kursy dla uczniów zawodu Technik Spedytor – Technikum w Oleśnicy, tj.: Szkolenia MS Excel w Spedycji, Magazynier +wózki widłowe z wymianą butli.
  • Kursy i szkolenia dla uczniów zawodu Technik Ochrony Środowiska i Technik Spedytor – Technikum w Szczawnie Zdroju, tj.: Obowiązki firm w zakresie ochrony środowiska, Komputer w pracy TOŚ, Szkolenie MS Excel w Spedycji, Obsługa klienta w spedycji.
  • Kurs prawa jazdy kat. B i kurs umiejętności społecznych dla uczniów.
  • Wizyty studyjne dla uczniów Technikum w Piechowicach u pracodawców z woj. Dolnośląskiego z branży elektrycznej i informatycznej dla kierunków Technik Elektryk i Technik Informatyk.
  • Staże zawodowe dla uczniów realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. Dolnośląskiego wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową.
  • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2020r

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Wsparcie na zawodowym starcie

Uczeń:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Test badający motywację ucznia

Konto bankowe

ZUS

Ankieta

Dni wolne

Zwrot kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Stypendium:

Regulamin programu stypendialnego

Wniosek o stypendium

Nauczyciel:

Kwestionariusz

Test badający motywację

ZUS

Dni wolne

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda upublicznienie wizerunku

Dane osobowe

Harmonogramy:

Excel w spedycji

Warsztaty grupowe z kompetencji społecznych

Warsztaty grupowe z poruszania się po rynku pracy

Doradztwo zawodowe zajęcia indywidualne

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status