Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2019/2020

Dla kandydatów

Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI NABÓR DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej, kończąca się maturą.

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej.

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla.

Zajęcia odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.106 A), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,

w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Sekretariat szkoły zaocznej:

Samodzielny referent d/s uczniowskich

Halina Kanak

Pokój nr 119, tel. 71 314 30 41 wewn.116

Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK – w godz. 7.30 -15.30

Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.


Wpłaty 

Samorząd Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Numer konta: 27 9584 00082001 0011 5629 0001
Prosimy o podanie:
imię i nazwisko, kwota, za semestr i rok