Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

PROWADZI NABÓR DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w roku szkolnym 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej, kończąca się maturą.

Absolwenci  Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć naukę w liceum od klasy drugiej. Zajęcia odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela – dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego :

  • wiek min. 18 lat
  • świadectwo ukończenia szkoły  niższego szczebla.

Wymagane dokumenty:

  • podanie(do pobrania). Podania do szkoły wraz z załącznikami należy złożyć w szkole – wrzucić do przygotowanego pojemnika przy wejściu głównym do szkoły. Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej i podpisanej kopercie – imię i nazwisko, adres, z dopiskiem rekrutacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
  • wypełniony formularz personalny (do pobrania )
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
  • 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.)
  • w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument)

Sekretariat szkoły zaocznej:

Samodzielny referent d/s uczniowskich

Halina Kanak

Pokój nr 119, tel. 71 314 30 41 wewn.116

Przyjmowanie i załatwianie spraw słuchaczy Szkoły dla Dorosłych:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK – w godz. 7.30 -15.30

Dokumenty i informacje dotyczące słuchaczy Szkoły dla Dorosłych należy odbierać osobiście w w/w godzinach.

Wpłaty 

Samorząd Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych
przy Zespole Szkół Zawodowych

Numer konta: 27 9584 00082001 0011 5629 0001
Prosimy o podanie:
imię i nazwisko, kwota, za semestr i rok

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status