Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Szkoła-pamięta

Projekt edukacyjny: ”Historia bliska”

We wrześniu w klasach 1 TS i 1 TH został zrealizowany projekt: ”Historia bliska”. Uczniowie dowiedzieli się, że przeszłość można rozpatrywać w dwóch wymiarach: jednostkowym, dotyczącym losów poszczególnych osób i ogólnym odnoszącym się do dziejów całych społeczności. Pierwszy poznaje się z opowieści bliskich: rodziców, dziadków, jest to historia bliska, rodzinna, która może wkomponować się w szerszy zakres dziejów. Zadaniem uczniów było wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny,  zgromadzenie jak najwięcej informacji o przodkach oraz odnalezienie ciekawych pamiątek, czy dokumentów z przeszłości. Powstały prace na bardzo wysokim poziomie, w większości udało się uczniom dowiedzieć o losach swoich prapradziadków, kilka drzew zawierało informacje dotyczące losów osób żyjących w XIX wieku. Źródłem wiedzy uczniów  byli przede wszystkim dziadkowie i rodzice, którzy chętnie dzielili się opowieściami o rodzinnej historii. Niektórzy wiedzę na temat losów swojej rodziny zdobywali także z dostępnych dokumentów oraz informacji zawartych na nagrobkach bliskich. Projekt uświadomił uczniom, że losy ich rodzin związane są z historią naszego kraju, wielu przodków walczyło bowiem w czasie II wojny światowej o wolną, niepodległą Polskę. Najlepszą pracę wykonały: Alicja Chmiel z klasy 1 TH oraz Patrycja Dobrowolska z klasy 1 TS.

M. S-W

Szlakiem lokalnych miejsc pamięci narodowej

28 października 2021 r. klasa 1 TH uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej: ”Lokalne miejsca pamięci narodowej”. Uczniowie dowiedzieli się, że miejscami pamięci narodowej są cmentarze wojenne, pomniki, tablice pamiątkowe, a nawet skwerki upamiętniające postaci, znaczące wydarzenia dla Narodu i Państwa Polskiego lub lokalnej społeczności. Uczestnicy przygotowali informacje na temat historii lokalnych pomników: II Armii Wojska Polskiego, Golgoty Wschodu i Katastrofy Smoleńskiej, Pamięci Pokoleń, czy Kombatantów RP.  Poznali też biografię światowej sławy stomatologa prof. Antoniego Cieszyńskiego, zobaczyli tablicę upamiętniającą tę postać oraz odwiedzili skwerek z nowoczesnym pomnikiem poświęconym medykowi zamordowanemu przez hitlerowców w lipcu 1941 r. Na koniec klasa odwiedziła pomnik cmentarny żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, odmówiła modlitwę za zmarłych i zapaliła symboliczny znicz.

M. S-W

Porządkowanie grobów- symbol pamięci i nadziei

29 października 2021 r. klasa 4 TE porządkowała bezimienne i opuszczone groby znajdujące się w Oleśnicy.

Uczniowie chcieli, by groby były uporządkowane na nadchodzące uroczystości Wszystkich Świętych, a także na Dzień Zaduszny. Podczas pracy uczniowie rozmawiali na temat wyjątkowego święta, mówili, jak spędzają ten czas, zwracali uwagę na wartość wspomnień o osobach, które odeszły.

                                                                                                                          M. S-W

W listopadzie w sposób szczególny myśleliśmy o naszej Ojczyźnie. By upamiętnić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zrealizowaliśmy szereg różnych działań, włączających dużą część społeczności szkolnej.

Uczniowie z klas: 1awz, 2te i 3awp wykonali prace plastyczne przedstawiające polską drogę do niepodległości. Wysoka wartość merytoryczna i artystyczna pozwoliła przygotować tablicę upamiętniającą Narodowe Święto Niepodległości.

Informatycy z klasy 4ti wykonali prezentacje multimedialne: ”Ojcowie Niepodległości”.  Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat bohaterów, którym zawdzięczamy wolność.

Klasa 2 bwz zwiedziła wystawę plenerową: ”Tak powstała Niepodległa”.

Uczniowie klasa 1 TS przygotowali lekcję z poezją patriotyczną, podczas której można było usłyszeć piękne wiersze wybitnych polskich poetów.

Pamięć o losach naszej ojczyzny nie jest też obca młodym technikom mechanikom z klasy 3tmp, którzy brali udział w lekcji poświęconej barwom i symbolom narodowym. Uczniowie tej klasy wykazali się też umiejętnościami literackimi pisząc eseje na temat współczesnego patriotyzmu.

Dzięki zrealizowanym działaniom uczniowie pogłębili wiedzę na temat historii Narodowego Święta Niepodległości, poznali biogramy wybitnych polskich patriotów m.in. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, czy Jędrzeja Moraczewskiego. Poznali zaangażowanie militarne Polaków w czasie I wojny światowej oraz proces odradzania się państwa polskiego po okresie zaborów. Doskonalili również umiejętność pracy z różnorodnymi materiałami źródłowymi oraz pracy w grupie, czy pięknej deklamacji utworów poetyckich. Wykonane prace projektowe pokazały zaangażowanie naszej młodzieży, ich duży potencjał, a przede wszystkim chęć zgłębiania wiedzy na temat historii naszej ojczyzny.

                                                                                                       M S-W

586 dni – PAMIĘTAMY

W grudniu uczniowie naszej szkoły szczególną uwagę poświęcili 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na lekcjach historii oraz historii i społeczeństwie młodzież pogłębiała wiedzę z tego tematu. Stan wojenny skutkował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, kilkadziesiąt osób straciło życie. Symbolem brutalności reżimu stała się krwawa pacyfikacja kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników. Zajęcia miały na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym.

Klasa 4ti zwiedziła wystawę plenerową: „Stan wojenny 1981-1983” przygotowaną  przez  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

                                                                                                                     M S-W

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status