Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wydarzenia

„Ciekawa lekcja historii oraz języka polskiego”
Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w nietypowych lekcjach :historii oraz języka polskiego. W sobotę 22.października 2016 r. zorganizowano wyjście do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią .Słuchacze mieli możliwość, poznania historycznych postaci regionu z wykorzystywaniem nowoczesnych metod prezentacji.
Obejrzeli kilkaset eksponatów oraz wiele zdjęć za pomocą różnorodnych tematycznych aplikacji multimedialnych. Dodatkowo we wnętrzach zabytkowej kamienicy oglądali eksponaty związane z historią ziemi oleśnickiej umieszczone w gablotach i szufladach.
Duże wrażenie na odwiedzających wywarła Sala z Makietą Miasta obrazującą średniowieczny układ ulic w obrębie murów obronnych ,Mediateka wyposażona w stół interaktywny i stanowiska audio oraz tematyczne sale :Księstwo i Pokój Fryderyka Augusta, Nowoczesność (1884-1945) Współczesność (po 1945) z bogatymi eksponatami.
W Bramie Wrocławskiej słuchacze obejrzeli wystawę sztuki współczesnej.
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane w ten niekonwencjonalny sposób dają możliwość „żywego” przeżywania i rozwijania doświadczeń związanych z historią i sztuką współczesną. Kontakt z dziełami sztuki ma również na celu kształtowanie u słuchaczy smaku estetycznego oraz aktywnego i krytycznego odbioru kultury.
Dzięki takim akcjom nasza szkoła przygotowuje słuchaczy do uczestnictwa w kulturze a także realizuje nadrzędne cele dotyczące postaw patriotycznych i tożsamości narodowej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status