Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Uroczyste Otwarcie

Uroczyste otwarcie pracowni multimedialnych i pracowni symulacyjnej

 

W dniu 21-04-2006 o godzinie 9:00 zostały oddane, cztery pracownie multimedialne, które pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wyposażenie pracowni jest bardzo bogate:

 • 15 stanowisk komputerowych (monitory LCD),
 • serwer,
 • notebook,
 • rzutnik multimedialny,
 • drukarka laserowa,
 • skaner,

pozwala to nauczycielowi prowadzić zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Dostęp do materiałów odbywa się z poziomu serwera.

Dwie Sale komputerowe są przeznaczone na zajęcia z przedmiotów tylko informatycznych:

 • technologia informacyjna,
 • informatyka,
 • programowanie strukturalne i obiektowe,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe,
 • multimedia i grafika komputerowa,
 • zajęcia specjalizacyjne (zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych).

Opiekunami gabinetów 204, 210 są: mgr Dariusz Rzepka i mgr Aleksander Piętowski.

Pracownia 208 została przeznaczona na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i komputerowego wspomagania projektowania prowadzone przez mgr Jana Sakowskiego. Opiekunem ww. sali został Pan Wojciech Szymański.

Biblioteka wyposażona jest obecnie w 12 jednostek komputerowych z których mogą korzystać w celu wyszukiwania informacji w zasobach Internetu oraz elektronicznym katalogu bibliotecznym.

W roku tym otwarto także pracownię symulacyjną dla ekonomistów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status