Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne,  Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickim i Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Główny cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Zadania:

  • Przeprowadzenie cyklu zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych
  • Realizacja staży zawodowych u pracodawców

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel

Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Harmonogram_wsparcia _ DSPM

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Dokumenty rekrutacyjne uczeń

Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

Zal 3 Deklaracja uczestn. w proj.

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Formularz SL2014

Zał 4 Deklaracja uczestnictwa

Zał 5 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 8 Wzór ankiety

Zajęcia dodatkowe pryzgotowujące do egzaminów zawodowych

Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Formularz SL2014

Zał 3 Wykaz uczestników

Zał 4 Deklaracja uczestnictwa

Zał 5 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 6 Dziennik Zajęć

Zał 7 Program Zajeć dodatkowych

Zał 8 Wzór ankiety

Zgoda na udział w zajęciach online

Próbny egzamin zawodowy

Protokół z przepr. egzaminu

Sprawozdanie nauczycieli z wykorzystania doposazenia podczas próbnych egzaminów zawodowych

Wykaz godz. pracy n-li-prowadz. zaj.

Wykaz uczestników na próbnym egzaminie

Staż

Regulamin naboru na staż

Umowa DSPM-Pracodawca

Zał 1 Program stażu

Zał 1 Zgłoszenie udziału

Zał 2 Dzienniczek stażu

Zał 2 Wykaz uczestników

Zał 3 Certyfikat

Zał 3 Deklaracja uczestn. w proj.

Zał 4 Ośw. zgoda na przetw. danych os.

Zał 4 Rozliczenie kosztów

Zał 5 Dzienniczek stażu

Zał 6 Wzór umowy

Zał 7 Program stażu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status