Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC – LIPEC 2020

Drodzy Uczniowie i Absolwenci,
informuję, iż 31 sierpnia 2020 r. zostaną przekazane do Szkoły świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe sesji czerwiec – lipiec

  1. Absolwenci proszeni są odbiór ww. dokumentów od godz. 11.00, w holu szkolnym – na parterze, zostaną przygotowane stanowiska, odpowiednio dla poszczególnych branż zawodowych.
    Uczniom oddziałów (w roku szkolnym 2019/2020): 2TH, 3TI i 3TM świadectwa przekażą wychowawcy na najbliższych zajęciach z wychowawcą.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status