Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

26.06.2015r. uroczystym apelem zakończyliśmy rok szkolny 2014/15 w Zespole Szkół Po­nadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta-Artur Nowory­ta, przedstawiciel PCK-pan A.Krzemiński, przewodniczący Rady Rodziców-Halina Kanak i przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży-pani B. Krzemińska.

Przemówienie dyrektora mgr Jacka Stali poprzedziła minuta ciszy, którą uczciliśmy pamięć zmarłego, przed kilkunastu dniami, nauczyciela-polonisty: Adama Kawalca.

Absolwentów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej i uczniów pozostałych klas poże­gnał Dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu nawiązał do zadań jakim musi sprostać szkoła realizująca reformę w zakresie procesu dydaktycznego, w którym celem nadrzędnym są egza­miny zawodowe.

Kolejnym, bardzo przyjemnym punktem apelu było rozdanie świadectw i nagród uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Prymusem szkoły została Anna Łoza z klasy III TI, która osiągnęła średnią ocen-5,18.

Uczniom wręczono również certyfikaty potwierdzające umiejętności obsługi koparko-łado­warki i wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Życzenia udanych i bezpiecznych wakacji, które skierował Dyrektor szkoły do uczniów i Gro­na Pedagogicznego-zakończyły uroczysty apel.

Urszula Jasińska

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status