Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2021/2022(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zawodowy Dolny Śląsk

 

Zestaw_logotypy_RPO

Projekt zakończony!

Tytuł projektu: Zawodowy Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. – 30.11.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 PLN

Grupa docelowa:

  • 2490 uczniów: 623 uczennic i 1867 uczniów
  • 60 nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych Dolnego Śląska

Głównym cel projektu to poprawa jakości  kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska  w obszarze zawodów deficytowych i RIS,  poprzez działania warsztatowo laboratoryjne przygotowane dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgłoszenie udziału w zajęciach laboratoryjnych

Oświadczenie uczestnika: Zgoda na przetwarzanie danych

Linki:

http://zawodowy.dodn.dolnyslask.pl/index-oprojekcie.html

http://www.wm.pwr.wroc.pl/3416372,91.dhtml

Kontakt: Katarzyna Misiak, e-mail: katarzyna.misiak@zsp.olesnica.pl, tel. 71 314 30 41 wew. 113

godla_RPO

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status