Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2020/2021(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Oleśnicy – nowa podstawa programowa. Kwalifikacje A.35 oraz A.18

Na przełomie stycznia/lutego 2015 r – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy kształcący się w zawodach: Technik Handlowiec i Technik Ekonomista, przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wyniki, które osiągnęli świadczą o wysokim poziomie opanowania wiedzy, oraz praktycznym wykorzystaniu posiadanych umiejętności.

Zawód Technik ekonomista. Kwalifikacja  A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji:

  • część pisemna – na 22 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 20 uczniów ( 91%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 91%,
  • część praktyczna – na 22 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 22 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,

Zawód Technik handlowiec. Kwalifikacja A.18 – Prowadzenie sprzedaży:

  • część pisemna – na 19 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 19 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,
  • część praktyczna – na 19 zdających – egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 19 uczniów ( 100%). Zdawalność na szczeblu powiatu wynosiła również 100%,

Kolejna sesja egzaminacyjna będzie miała miejsce na przełomie maja/czerwca, bieżącego roku. Uczniom życzymy również wysokich wyników zdawalności, które zawsze cieszą grono pedagogiczne pracujące w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status