Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Lekcje historii ze studentami

We wtorek 15 listopada odbyły się w naszej szkole wyjątkowe lekcje historii. Paulina Grzelak i Daniel Springer – studenci II roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim przeprowadzili (pod opieką nauczycielek p. Marty Sławuty-Wójcik i p. Sabiny Stali) zajęcia w kasach  I TI, I TH, I TM, II TE, III TS, III A WZ, III B WZ, III C WZ  i IV TMg. Różnorodna tematyka wykładów wykraczała z reguły poza podstawy programowe pozwalając uczniom poszerzyć wiedzę lub też spojrzeć na omawiane w czasie lekcji zagadnienia z nieco innej perspektywy. Przedmiotem wystąpień były m.in. „Procesy o czary w XVI-XVIII wieku w Europie”, „Latryny i akwedukty starożytnego Rzymu”, „Kultura romantyzmu. Literatura grozy”, „Wampiry, wilkołaki, strzygi w kulturze ludowej”, „Życie codzienne w XIX w.”, Propaganda wojenna w latach 1914-18″, „Komuniści przejmują władzę w Polsce”. Każdy wykład był dostosowany do wieku uczniów i wzbogacony o przygotowane przez prowadzących prezentacje multimedialne. Ponadto studenci zaprezentowali bogatą literaturę przedmiotu polecając uczniom wybrane pozycje.

Paulina i Daniel to członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego im. Szymona Askenazego. Kolejne spotkania z młodymi pasjonatami historii już zostały zaplanowane.