Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

150 Rocznica Powstania Styczniowego

 

W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które wywarło istotny wpływ na losy narodu polskiego. Po zakończeniu nierównej walki i bezwzględnej rozprawie z przywódcami i uczestnikami powstania rozpoczęły się represje, które na długie lata zmieniły życie wielu pokoleń Polaków.
Uczestnicy powstania aktywnie angażowali się w życie społeczeństwa. W II Rzeczpospolitej otaczani byli szczególnym szacunkiem, a pamięć o bohaterach powstania była kultywowana. Czy dziś też pamiętamy o powstańcach styczniowych? Jak społeczność lokalna odnosi się do wydarzeń sprzed 150 lat?

Dla uczczenia przypadającej w roku 2013 150. rocznicy wybuchu powstania w naszej szkole odbędzie się konkurs historyczny „ Powstanie styczniowe – historia i pamięć”. Konkurs ma zasięg szkolny i adresowany jest do młodzieży drugich Szkoły Średniej jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu dotyczącego następującej tematyki ( Powstanie Styczniowe – bitwy, potyczki, uzbrojenie, dyktatorzy, przyczyny i skutki Powstania Styczniowego, Powstanie Styczniowe w Malarstwie)

Termin konkursu :17. 04. 2013

godzinna lekcyjna 7 i 8

miejsce: aula szkolna

Szczegółowe informacje zostaną przekazane klasom przez poszczególnych nauczycieli historii.