Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie absolwentów 2017/2018

W piątek 27 kwietnia 2018 r. uczniowie klas maturalnych Technikum oraz słuchacze Liceum dla Dorosłych po raz ostatni spotkali się na uroczystym apelu kończącym edukację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystość pożegnania absolwentów otworzył Dyrektor Szkoły Jacek Stala, który pogratulował osiągniętych wyników i życzył młodym ludziom zdania matury .
Szczególne powody do dumy mieli Ci, którzy wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami w nauce. I tak świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali uczniowie :
Klaudia Jaroszewska kl.4th(średnia 5,24)
Dominika Rzepka kl 4ti (średnia 5,03)
Konrad Kolański kl 4tm (średnia 4,96)
Dominik Nawrot kl 4ti(średnia 4,83)


To naprawdę wspaniałe osiągnięcie , wynik trudu, pracowitości no i oczywiście zdolności.
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu pani Małgorzata Iwańska wręczyła stypendium najzdolniejszym absolwentom : Klaudii Jaroszewskiej oraz Dominice Rzepce .Były też dyplomy i nagrody za udział w konkursach przedmiotowych, działalność artystyczną , za osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz samorządu.
Agata Szypa oraz Dominik Nawrot zostali nagrodzeni za 100% frekwencje przez 4 lata nauki w Technikum.
Absolwenci klasy 4 technik mechanik otrzymali zaświadczenia potwierdzające umiejętność obsługi wózków widłowych.
Dyrektor Departamentu Produktów Premium Pani Iwona Kasprzyszak wręczyła nagrody Wyższej Szkoły Bankowej. Nagrodzeni to: Klaudia Jaroszewska, Agata Szypa, Daniel Brąś.
W uroczystym dniu zakończenia nauki absolwenci Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im.Marii Skłodowskiej-Curie ślubowali dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować i nigdy nie splamić jej honoru. Nie zabrakło także podziękowań maturzystów skierowanych pod adresem dyrekcji oraz nauczycieli za pracę i ogrom serca włożony w wychowanie i edukację. Nicola Lipiec oraz Błażej Miarka pożegnali absolwentów w imieniu całej społeczności szkolnej a przedstawiciele klas trzecich przygotowali maturzystom niespodziankę w postaci podkowy -na szczęście w dorosłym życiu . Uroczysty apel zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich oraz zespołu muzycznego „Jaśnie Pany ”