Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

70-lecie oleśnickiej Alma Mater – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dzien pierwszy: 7 pażdziernika 2016r.

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy rozpoczął się uroczystą galą w Sali Widowiskowej BiFK.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, obecni pracownicy szkoły oraz uczniowie. Program artystyczny powstał dzięki zaangażowaniu młodzieży –uczniów klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Reżyserią oraz przygotowaniem artystycznym zajęły się panie Ewa Herbut i Sabina Stala. Scenariusz napisała pani Bogusława Szachnowska.
Prowadzący, pani Anna Palma – nauczycielka ZSP oraz Jakub Maderak – uczeń klasy IV TS, zaprosili zebranych do wspólnej sentymentalnej podróży. Rozpoczął ją obecny Dyrektor Szkoły pan Jacek Stala, który przybliżył słuchającym historię szkoły.
Następnie na scenę dostojnym krokiem wkroczyła młodzież, by ukazać proces odrodzenia powojennego kraju i budowy nowej szkoły. Radość i zapał wynikające z działania zawarte były w efektownym wykonaniu piosenki „ Mkną po szynach niebieskie tramwaje”. W rytm walca wirowała nie tylko para uczniów, ale też wspomnienia z lat 50-tych. Przy tej okazji prowadzący przypomnieli sylwetki wszystkich Dyrektorów Szkoły.
Na scenie pojawili się Dyrektor Adam Fuchs oraz Dyrektor Marian Horbacz. Tych „świetnych organizatorów pracy, troskliwych gospodarzy powierzonego Ich pieczy majątku, a nade wszystko mądrych przyjaciół młodzieży” powitano na stojąco, a następnie wysłuchano przemówienia najstarszego Dyrektora Szkoły. Pan Adam Fuchs podkreślił, że szkoła Jego marzeń, to nie taka, w której wiedzę trzeba wkuć. Według doświadczonego pedagoga istotą edukacji jest umiejętność jej selekcjonowania. Dodał, iż ważna jest umiejętność analizy i syntezy wiedzy oraz umiejętność jej używania.
Chwila ta była wyjątkowa i wielu nie kryło łez. Wzruszenie towarzyszyło zebranym również, gdy przywołano pamięć tych, którzy odeszli.
Jak to bywa w życiu, po burzy pojawia się słońce, tak też po słowach piosenki „ Gdzie są kwiaty z tamtych lat” rozległy się młodzieńcze głosy „Filipinek”. Uczennice zachwyciły publiczność, wykonując przebój „Walentyna Twist”.
Zebrani mogli także wyłuskać z zakamarków pamięci wspomnienia związane z pierwszym człowiekiem w kosmosie. „ Głos Dwudziestki” donosił – Pierwszy człowiek w kosmosie, bohater naszej planety – Jurij Gagarin !!!Żartobliwie sparafrazowany tekst majora posłużył do charakterystyki nauczyciela: Nauczyciel- wchodząc do klasy jednym spojrzeniem ogarnia całe kontynenty młodych umysłów, widzi dzień i noc równocześnie pochylając się
o świcie nad stosem sprawdzianów, niestety coraz częściej zagląda w czarną milczącą pustkę wszechświata uczniów. Mimo to każdego ranka stając przed lustrem melduje samemu sobie- Samopoczucie wspaniałe! Gotów jestem wykonać każde nowe zadanie! Przy tej okazji doświadczeni nauczyciele, którzy całe swoje życie związali z kształceniem młodych osób otrzymali od Dyrektora Szkoły pana Jacka Stali podziękowania i listy gratulacyjne.
Podróż do lat 60-tych zakończyła się przywołaniem postaci- legendy pani mgr Heleny Stefaniszyn, która za zasługi w swojej pracy otrzymała cztery odznaczenia państwowe. W klimat tamtych czasów przeniósł nas zespół szkolny, który wykonał utwory „Kto za tobą w szkole ganiał” oraz „Kwiaty we włosach”. Nad przygotowaniem muzycznym uczniów czuwała pani Barbara Szewczyk.
Następna dekada miała na celu ukazać błyskawiczny rozwój szkoły, zarówno w zakresie bazy dydaktycznej, jak i osiągnięć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Głos narratora, w rolę którego wcieliła się pani Katarzyna Kowalska-Pachucka, wymienił laureatów konkursów ogólnopolskich. Publiczność nagrodziła wybitną młodzież gromkimi brawami.
Sentymentalna podróż nabrała tempa. Widownia doskonale bawiła się przy skocznych przebojach lat 70-tych. „Autostop” i „Dwudziestolatki” porwały wszystkich, a błyszczące spódnice tańczących dziewcząt mogły spowodować zawrót głowy.
O stroje zadbały panie: Małgorzata Bąk-Midura, Józefa Janiuk oraz Jadwiga Towarzyska. Ich prace doskonale oddały trendy mody ówczesnej estrady.
Emocje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Nadeszły lata 80-te, a wraz z nimi zapanował liryczny nastrój poezji śpiewanej. Członkowie zespołu ponownie wzruszyli widownię, tym razem wykonaniem „ Murów” Jacka Kaczmarskiego. Dla kontrastu przedstawiciel młodego pokolenia – Jakub przywołał wydarzenia związane z rozwojem technologii informacyjnej. Wspomniał także czasy wielkiego boom rockowego w Polsce. I tak na scenie zabrzmiały znane słowa „ Ale w koło jest wesoło”.
Lata 90-te odkryły prawdę o nowych czasach. Osoby prowadzące z nostalgią wspominały najmilsze chwile spędzone w szkole. Pojawiły się opowieści o otrzęsinach, jasełkach, wigiliach klasowych i studniówkach. Uroku tym chwilom dodało wystąpienie ucznia, który zaprezentował przebój disco-polo „ Rzeki przepłynąłem” . I tym razem cała sala rozbrzmiewała radosnym śpiewem.
Ostatnia dekada przeniosła wszystkich w czasy wielkich przemian geopolitycznych. Prowadząca pani Anna Palma odwołała się do licznych projektów, dzięki którym młodzież miała możliwość zintegrować się z uczniami szkół europejskich i zwiedzić różne zakątki Europy.
W czasie gali widownia miała również okazję przekonać się jak wiele dobra tkwi w młodych ludziach, uczniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Omówiona została bowiem działalność sztandarowej akcji – Mołda krew ratuje życie. Za imponujące osiągnięcia związane z krwiodawstwem podziękowania otrzymał wieloletni opiekun akcji pan Stanisław Różycki.
Jubileusz stał się również okazją do nagrodzenia przez Dyrektora Szkoły pana Jacka Stalę oraz Starostę Powiatu Oleśnickiego pana Wojciecha Kocińskiego nauczycieli i pracowników szkoły, którzy w szczególny sposób angażują się w organizację życia placówki. To oni są bardzo często pomysłodawcami i realizatorami imprez nie tylko szkolnych, ale i regionalnych, które cieszą się dużym uznaniem.
Na zakończenie zebrani mogli jeszcze raz przypomnieć sobie najważniejsze momenty z życia Jubilatki. Zebrane one zostały w fabularyzowanym dokumencie „Kronika przypadków szkolnych” przygotowanym przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Sylwii Nowogońskiej-Berłowskiej oraz pani Marty Sławuty-Wójcik.
Po programie artystycznym na zebranych czekał słodki poczęstunek w postaci tortów urodzinowych. Panie Wioletta Efinowicz oraz Jadwiga Towarzyńska wspierały uczniów klasy IV TM w podejmowaniu gości. Wszyscy uczestnicy gali wznieśli na zakończenie toast za następne równie piękne lata Jubilatki.

Bogusława Szachnowska

Link do zdjęć poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/0ByO_jWS8LuJbUHc3TUttb2xYREk?usp=sharing

Dzień drugi : 8 pażdziernika 2016r.

Świętowaliśmy oficjalnie i uroczyście w pierwszym dniu obchodów 70-lecia szkoły – świętowaliśmy również towarzysko i radośnie drugiego dnia – 8 października.

Spośród rzeczy przyjemnych, doznanych w życiu, te radują najbardziej, które wiążą się z młodością, szkołą, przyjaźnią . W murach ZSP z okazji 70-lecia istnienia Jubilatki dawni uczniowie mieli okazję po latach spotkać się, powspominać czas spędzony w ławkach szkolnych, wymienić się wrażeniami i odnowić przyjaźnie.

Wcześniej odbyła się uroczysta msza, którą w Bazylice odprawił ksiądz infułat – Władysław Ozimek. Piękne słowa wygłosił w homilii ksiądz Klaudiusz Kordas, który przypomniał, jak ważną rolę w wychowaniu każdego człowieka odgrywa nauczyciel. Jeśli przekaże uczniowi czytelny znak, że jest jego przyjacielem, na którym zawsze może polegać – szkoła już na zawsze będzie miejscem, do którego warto wracać, choćby we wspomnieniach.

Po mszy uczestnicy zjazdu zostali zaproszeni przez dyrektora – Jacka Stalę, na lampkę szampana. Wzniesiono toast za pomyślność szkoły.

Młodzieńcze lata spędzone w szkole wspominali absolwenci w wybranych klasach i wspaniale przygotowanych kawiarenkach, na korytarzach szkoły.

Spotkaniom towarzyszyły duże emocje. Okazało się, że czas nie zatarł wspomnień.

W sali nr 1, najstarsi absolwenci mieli okazję spotkać się z dawnym dyrektorem – Adamem Fuchsem i swoim polonistą – Józefem Boberem. Pamiętano konkretne lekcje, tematy wypracowań, stopnie, a nawet dowcipne uwagi nauczycieli.

Jednym głosem twierdzono, że szkoła doskonale przygotowała wychodzących z niej uczniów do pracy i życia. Goście prosili, aby przekazać uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację, atmosferę i życzliwość. W towarzyskich rozmowach, wielokrotnie osobiście słyszałam pochwały pod adresem uczniów, którzy swoją postawą, pomocą i życzliwością służyli absolwentom przez dwa dni uroczystości 70-lecia szkoły.

O tym jak wspaniale bawiono się na balu w sobotni wieczór, świadczą zdjęcia, które można oglądać na portalach internetowych.

Komitet organizacyjny ‘’pod batutą’’ pana Kazimierza Karpienki, zadbał o oprawę muzyczną balu, podniebienie gości i atmosferę. Zabawa stała się kolejną okazją do rozmów, wspomnień, biesiadowania i świętowania jubileuszu 70-lecia ’’ Dwudziestki’’.

Tańczono do białego rana.

Była to wyjątkowa noc.

Urszula Jasińska

Link do galerii zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/0ByO_jWS8LuJbTTVjS1lCd09wSE0?usp=sharing