Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

70rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 17 września w Auli szkolnej odbył się Apel poświęcony
70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Na apel zaproszono Dyrektora ZSP Pana mgr Jacka Stalę, Grono Pedagogiczne i wszystkie
klasy naszej szkoły.

Pierwszego września br. minęła siedemdziesiąta rocznica agresji Niemiec wobec Polski dająca początek II wojnie światowej.
Siedemnastego września 1939 roku Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granice II RP wypełniając tym samym zobowiązanie zawarte w tajnym protokóle, który stanowi dodatek do paktu Ribbentrop-Mołotow.
Opuszczone przez sojuszników, osamotnione, będące w trakcie mobilizacji Wojsko Polskie bohatersko stawiało opór obu najeźdźcą starając się wykonać niewykonalny rozkaz obrony integralności państwa. W maju 1945 roku polskie Siły Zbrojne stanowiły czwartą pod względem liczebności armię aliantów.
Do rangi symboli waleczności urosła obrona Westerplatte, obrona Helu, bitwa nad Bzurą (armie „Poznań” i „Pomorze”), bezprecedensowa obrona Wizny przez batalion forteczny kpt. Władysława Ranigisa – nazywana polskimi Termopilami, obrona Warszawy i kończąca kampanię 1939 roku zwycięska bitwa pod Kockiem stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

Chwała dzielności żołnierskiej – Gloria Virtuti Militari!

mgr Barbara Szewczyk

W dniu 17 września 2009 klasa II TE pod kierownictwem Pani mgr Aleksandry Szyszki przygotowała uroczysty apel poświęcony 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, który zaszczycił swoją obecnością Dyrektor ZSP Pan mgr Jacek Stala wraz ze swoimi zastępcami.
Na apel zaproszono także Grono Pedagogiczne i wszystkie klasy naszej szkoły.
Za muzyczno-wokalną stronę apelu odpowiedzialny był zespół „Złodzieje czasu”, którego opiekunką jest Pani mgr Barbara Szewczyk. Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Karkulowski, Tomasz Kulmatycki, Paweł Graca, Maciej Włodarczyk i Bartek Dorociak.
Oprawę audio-wizualną przygotowali: Krystian Kaliciak i Kamil Sikora z klaty II TI
Autorką scenografii była Pani mgr Barbara Szewczyk.