Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Akademia Cisco

Zdobądź ekskluzywną przepustkę do sukcesu!

Miło nam poinformować, że w naszej szkole została uruchomiona Lokalna Akademia Sieciowa CISCO. Celem akademii jest wykształcenie przyszłych techników informatyki i przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Kursy ukierunkowane są na zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu  sieci i systemów komputerowych oraz internetu rzeczy.  Certyfikaty zdobyte w czasie uczestnictwa w kursach niżej wymienionych  honorowane są na całym świecie, potwierdzają wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Zajęcia odbywają się w nowej pracowni komputerowych „Pracowni Nowych Technologii” wyposażonej w sprzęt sieciowy firmy Cisco oraz laptopów i tabletów firmy Apple.

O programie

Program Cisco Networking Academy  jest największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem programu Cisco Networking Academy jest pomoc szerokim rzeszom uczniów i studentów w podniesieniu poziomu edukacji informatycznej oraz umożliwienie im rozwijania kariery zawodowej, co w związku z dynamicznym rozwojem technologii bezpośrednio przekłada się na konkurencyjność gospodarki.

Program Cisco Networking Academy  jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich. Pomaga przygotować się im do karier IT oraz dalszej edukacji o profilu inżynierskim, informatycznym i dziedzin pokrewnych. Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Kursy Cisco Networking Academy prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) przeznaczone dla Studentów akademii w języku angielskim. Zajęcia są realizowane w profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej w sprzęt sieciowy firmy Cisco.

Dysponując właściwymi umiejętnościami, możesz podjąć perspektywiczną i dobrze płatną pracę w branży teleinformatycznej. Możesz zatrudnić się w organizacji z sektora zaawansowanych technologii lub wykorzystać posiadane umiejętności w dziedzinie, która Cię interesuje, a nawet otworzyć własną firmę!

więcej : https://www.netacad.com/web/pl/

pobierz broszurę: Broszura Cisco NetAcad

Dlaczego warto

W ostatnim dziesięcioleciu ilość danych cyfrowych wzrosła o 5000%, ale liczba specjalistów w branży teleinformatycznej wzrośnie w ciągu kolejnej dekady zaledwie o 1,5%. To oznacza duże możliwości rozwoju:

  • Firmy na całym świecie wykorzystują sieci do prowadzenia każdego typu operacji biznesowych, od produkcji po marketing.
  • Inteligentne sieci poprawiają ekologiczność branży energetycznej.
  • W branży dziennikarskiej, rozrywkowej i branży gier wciąż rośnie zapotrzebowanie na sieci o dużej przepustowości.
  • Organizacje non-profit zapewniają dostęp do sieci i technologii społecznościom, które nimi nie dysponują.
  • Systemy do wideokonferencji i narzędzia do współpracy obniżają koszty podróży.
  • Szkoły, administracja państwowa, małe firmy i biura domowe potrzebują usług konfiguracyjnych i pomocy technicznej.
  • Przetwarzanie danych w chmurze stymuluje rozwój rozwiązań mobilnych, technologii SaaS, centrów danych, wirtualizacji i innych rozwiązań.

Lista oferowanych kursów:

CCNA R&S (Routing and Switching)

Kurs CCNA R&S (Routing and Switching) składa się z czterech modułów (semestrów).  W naszej akademii dostępne są dwa pierwsze semestry:
Introduction to Networks oraz
Routing and Switching Essentials.Kurs CCNA R&S jest kursem, przeznaczonym dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z sieciami komputerowymi oraz technologią Cisco. Kurs ten kładzie nacisk na teoretyczne koncepcje i praktyczne stosowanie zdobywanej wiedzy w celu osiągnięcia umiejętności i doświadczenia potrzebnego do projektowania, instalowania, korzystania i zarządzania siecią w środowiskach dostarczających usługi korporacyjne, jak i w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Kurs IT Essentials

Kurs IT Essentials obejmuje podstawowe umiejętności obsługi komputera i umiejętności zawodowe dla początkujących pracowników branży IT. Uczestnicy mogą stosować te umiejętności i procedury podczas instalowania i konfigurowania komputerów, urządzeń przenośnych i oprogramowania oraz rozwiązywania problemów z nimi. Kurs przygotowuje  do pracy w dziale pomocy technicznej. Kurs spełnia wymagania certyfikacji CompTIA A+.

Kurs Internet of Things  Fundamentals: Connecting Things

Kurs Internet of Things  Fundamentals: Connecting Things stanowi wprowadzenie do zagadnień Internetu Rzeczy, pozwalając uczestnikowi przede wszystkim na zapoznanie się z komponentami, architekturą i zasadami funkcjonowania systemów IoT . Kurs umożliwia poznanie technik łączenia czujników/siłowników, mikrosterowników (Arduino), komputerów jednopłytowych (Raspberry Pi) i usług w chmurze (Cisco Spark RESTful API) w celu stworzenia kompleksowego systemu IoT.

Kurs PCAP – Programming Essentials in Python 

Kurs PCAP – Programming Essentials in Python jest opracowany przez Python Institute (https://pythoninstitute.org) i celem jest przygotowanie do egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer. Kurs jest skierowany do wszystkich chcących nauczyć się programowania w języku Python i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Kurs NDG Linux Essentials

Kurs NDG Linux Essentials dedykowany jest osobom, które chcą poznać podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnymi Linux oraz nauczyć się sprawnie posługiwać tym systemem.


Kurs Networking Essentials

Kurs Networking Essentials przedstawia zagadnienia związane z sieciami w środowiskach, z jakimi kursanci mogą mieć do czynienia na co dzień, w sieciach w małych firmach i sieciach domowych. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne realizowane przy użyciu realnego sprzętu oraz symulacji w systemie Packet Tracer. Kurs umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy jako instalator sieci SOHO na poziomie podstawowym. Pomaga też rozwijać umiejętności potrzebne technikom sieciowym, instalatorom okablowania i technikom centrum pomocy.


Kurs Cybersecurity Essentials

Kurs Cybersecurity Essentials obejmuje podstawową wiedzę i kluczowe umiejętności dotyczące wszystkich dziedzin cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów, zabezpieczenia sieci, etyki i przepisów prawnych oraz technik obrony i minimalizowania skutków zagrożeń stosowane w firmowych systemach bezpieczeństwa.  Kurs pozwala zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa niezbędne na niższych stanowiskach związanych z sieciami i bezpieczeństwem.


Kurs Get Connected

Kurs Get Connected dostarcza informacji na temat podstawowych technologii komunikacji i współpracy oraz umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju zawodowego w świecie globalnych zespołów roboczych.


Kurs Introduction to Cybersecurity

Kurs Introduction to Cybersecurity zajmuje się trendami, zagrożeniami i zabezpieczeniami cyberprzestrzeni, a także kwestiami ochrony danych osobowych i danych przedsiębiorstw. Uzyskanie wiedzy, jak chronić dane osobowe i prywatność w Internecie oraz mediach społecznościowych, a także dlaczego do objęcia stanowiska w branży IT coraz częściej wymagana jest znajomość kwestii cyberbezpieczeństwa.


Kurs Introduction to IoT

Kurs Introduction to IoT stanowi wprowadzenie do technologii obsługujących IoT (Internet Rzeczy), a także przedstawia możliwości kariery i szanse dla społeczności zapewniane przez rosnącą liczbę połączeń między ludźmi, procesami, danymi i obiektami w ramach sieci. Kurs jest przeznaczony dla osób chcących poznać ogólne trendy, technologie i możliwości kariery w dziedzinie Internetu Rzeczy.


Mobility Fundamentals

Kurs Mobility Fundamentals rozpoczyna szkolenie Wireless Technology Standards, w czasie, którego uczestnicy poznają technologie bezprzewodowe i mobilne wykorzystywane w dobie cyfrowej transformacji.Tematyka tych opracowanych przez instruktorów kursów obejmuje projektowanie bezprzewodowej sieci LAN i aplikacje mobilne.

Institution ID: 20042607

Kontakt:

Manager Lokalnej Akademii Cisco przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy :

mgr inż. Stanisław Lota

e-mail: stanislaw.lota@zsp.olesnica.pl