Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

AKCJA „RODACY-BOHATEROM”

Rodacy-Bohaterom

Rodacy-Bohaterom

Po raz kolejny zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, a także mieszkańców Oleśnicy do włączenia się w ogólnopolską akcję RODACY-BOHATEROM „Świąteczna Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach” organizowaną przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Najważniejszym celem projektu jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny a w wyniku podjętych przez aliantów decyzji pozostali po II wojnie światowej za wschodnią granicą. Do dziś jednak pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, dbając o przetrwanie polskiej tradycji, kultury i pamięci,  często sami żyjąc w bardzo skromnych warunkach socjalnych.

To dla nich właśnie do 31.12.2014 zbieramy produkty żywnościowe z długim terminem ważności. Będą one wraz z przygotowanymi i przyniesionymi kartkami bożonarodzeniowymi (z wpisanymi życzeniami) włożone do paczek. Żywność można zostawiać u miejskiego koordynatora akcji – p. Sabiny Stali.

Lista artykułów do wzorcowej paczki (aby była ona pełna), lista koordynatorów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie rodacybohaterom.pl