Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Akcja”Rodacy – Bohaterom”

Akcja „Rodacy-Bohaterom” została stworzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia i trwa od 2010 od Wielkanocy. Stowarzyszenie jest głównym podmiotem i koordynatorem wszystkich działań, które rozwijają się poprzez wsparcie różnorodnych środowisk z całej Polski. Akcja jest apolityczna i obok wspierania polskich środowisk na Kresach buduje przyjazną atmosferę i sprzyja lokalnej aktywności.
Nadrzędnym celem projektu jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny ale po II wojnie musieli pozostać za wschodnią granicą. Do dziś jednak dumnie pielęgnują pamięć o swoich kolegach, uczą młode polskie pokolenia patriotyzmu, wzmacniają polską tożsamość narodową. Dary pamięci przekazywane są także dla tych wszystkich Polaków, którzy mieszkając po wschodniej stronie granicy, dbają o przetrwanie polskiej tradycji, kultury i pamięci. To dla nich zbieramy dary, przygotowujemy paczki, które przekazujemy wraz z kartkami i listami od Rodaków z Polski.
W zakończonej edycji akcji „Paczka dla polskiego kombatanta, Sybiraka i innych środowisk polskich na Kresach. Wielkanoc 2015” zbierano przede wszystkim produkty chemii gospodarczej: proszki, płyny, szampony, mydła, pasty, szczotki, kremy, gąbki, itp. Dzięki ofiarności uczniów ZSP w Oleśnicy (tym razem najliczniej z klas IV TI, III TM, II TM, I TH, I SP), oleśnickiemu FC „Śląska” Wrocław z panem P. Bielańskim na czele oraz anonimowym darczyńcom, udało się zebrać prawie 60 kg produktów chemicznych, ale też 30 kg żywności. Do paczek dołączymy także 36 kart świątecznych z życzeniami.
Miejskim koordynatorem akcji była p. Sabina Stala, nauczycielka ZSP w Oleśnicy, która w imieniu swoim i Stowarzyszenia dziękuje wszystkim ofiarodawcom za zaangażowanie.