Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Biblia-warto znać tę księgę

Biblia – warto znać tę księgę.

Dnia 21 stycznia 2010 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy odbył się polonistyczny konkurs pod hasłem „Biblia-warto znać tę księgę”, przygotowany specjalnie dla klas I. Uczniów powitał Dyrektor Szkoły mgr Jacek Stala.
Konkurs przyjął formę zabawy, sprawdzającej wiedzę w zakresie interpretacji różnych tekstów kultury związanych z Biblią. W konkursie wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn.
Pierwszym zadaniem było przygotowanie scenki dramatycznej ukazującej znaną historię biblijną. Największe wrażenie wywarła na widzach i jury klasa 1BZI, która zaprezentowała kuszenie Adama i Ewy. Pamiętny wąż rodzaju żeńskiego jeszcze raz namówił niewinną kobietę do zjedzenia soczystego jabłka. Dorodny owoc zachęcał do konsumpcji. Niestety jego wyjątkowy smak zgodnie z podaniem biblijnym mógł poznać jedynie Adam, wszyscy widzowie obeszli się smakiem.
Następne zadanie sprawdzało umiejętności interpretowania dzieła malarskiego. Uczniowie mieli przedstawić treść trzech zaprezentowanych dzieł. Ograniczenie czasowe wymagało od uczestników rzeczowości, jednocześnie nie wykluczało poprawności językowej. Wszystkie drużyny bezbłędnie odczytały treść obrazów ukazujących wygnanie pierwszych ludzi, wieżę Babel, a także powrót syna marnotrawnego. Klasa 1TM nie tylko właściwie przedstawiła treść dzieł, również nawiązała w swojej wypowiedzi do kolorystyki i gry światła. To zdecydowało o wysokiej punktacji, którą przydzieliło klasie jury.
Trzecia konkurencja wymagała od uczniów ogromnej kreatywności. Pierwszoklasiści mieli wcześniej wykonać plakat obrazujący wylosowaną scenkę biblijną. W czasie trwania konkursu przedstawiciele drużyn dokonali interpretacji prac. Bezkonkurencyjna okazała się w tej dziedzinie klasa 1AZI. Przejmujący plakat obrazujący apokalipsę przemawiał symboliką barw i wizyjnością. Rozwarta paszcza pochłaniała kulę ziemską otoczoną przez grzeszne węże. O nadchodzącym końcu poprawną polszczyzną sugestywnie przekonywała liderka grupy. Obraz i słowa oddały doskonale sens Apokalipsy św.Jana.
Znajomość związków frazeologicznych sprawdziła konkurencja „Kalambury” . Tu wybrani członkowie drużyn mogli popisać się pomysłowością oraz talentem plastycznym. Rygorystyczne ograniczenie czasowe (20sekund) spowodowało, że rysujący nawiązywali głównie do malarstwa geometrycznego, zaznaczali symboliczne punkty i kreślili z upodobaniem proste równoległe i prostopadłe. Zaskoczeniem dla jury był fakt, że tajemnicze znaki układały się w prawidłowe odpowiedzi. Młodzież sprawnie doszukała się w nich między innymi wdowiego grosza, żebra Adama, manny z nieba. W tej konkurencji najlepsi okazali się być uczniowie 1AZI oraz 1TE, którzy bezbłędnie odczytali wylosowane związki.
Na zakończenie uczestnicy musieli wykazać się szczególną znajomością Biblii. Po odczytaniu zdania mieli potwierdzić jego prawdziwość. Niektóre z nich brzmiały bardzo prawdopodobnie, to jednak nie zmyliło czujnych uczniów. Jedna z drużyn pomyliła się tylko dwukrotnie, pozostałe odpowiedziały na 15 pytań bezbłędnie.
Po podsumowaniu punktacji jury w składzie: mgr Bożenna Rozmus, mgr Agnieszka Wiśniewska, mgr Bogusława Torska oraz mgr Paweł Stadniczenko wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna klasy 1TE w składzie: Nowosiadła Aldona, Psuja Patrycja, Górski Grzegorz, Forma Jagoda. Miejsce drugie przypadło klasie 1TM reprezentowanej przez: Domańskiego Macieja, Dobrzyckiego Artura, Kubiaka Pawła, Łyskawę Krzysztofa. Na trzecie miejsce zasłużyli uczniowie klasy 1AZI-Furga Karolina, Kuźma Patryk, Łaszczewski Igor, Soluk Gabriel.
Znawcom wyjątkowej księgi wręczył nagrody wicedyrektor mgr Krzysztof Rzepka. Wszystkim uczestnikom podziękował za udział w konkursie i wyraził słowa uznania dla zwycięzców. W tym dniu jeszcze raz sprawdziła się metoda – nauka przez zabawę.

Bogusława Torska

{gallery}/przedmioty/polski/Biblia_warto/{/gallery}