Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek – piątek 7.45 – 15.00
Sobota 8.45 – 12.45 w dni pracy szkoły zaocznej

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy istnieje od 1946 roku (pierwszy zapis w księdze inwentarzowej odnotowano 23.08.1946r.). Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 34 000 książek. W ofercie bibliotecznej, oprócz lektur i podręczników, znajduje się bogaty wybór literatury pięknej, literatury metodycznej dla nauczycieli, programów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Prenumerujemy około 40 tytułów gazet i czasopism.

Nasza szkoła kształci uczniów w wielu zawodach, co skutkuje odpowiednią strukturą księgozbioru.

 

Obecnie mamy bardzo dobre warunki lokalowe (wypożyczalnia – 120 m2 oraz czytelnia – 61 m2 na ponad 30 uczniów).

W czytelni znajduje się 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli oraz kącik multimedialny, które tworzą nowoczesne Szkolne Centrum Multimedialne.
Odbywają się tutaj lekcje z różnych przedmiotów w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej oraz zajęcia opiekuńcze.

Biblioteka jest skomputeryzowana. Pracujemy w programie MOL Optivum. Czytelnicy korzystają z katalogów elektronicznych.

Biblioteka obsługuje około 1400 osób (uczniów, słuchaczy szkoły zaocznej, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji).

Współpracujemy i wymieniamy się doświadczeniami z bibliotekami szkół oleśnickich i wrocławskich oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Oleśnicy.

Obecnie w bibliotece szkolnej ZSP pracują:

mgr Lidia Putz
mgr Ewa Tempiak
mgr Joanna Leśniak

Gabinet pedagoga

Gabinet Pedagogiczno – Psychologiczny
Pedagog: mgr Małgorzata Kamińska

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 8.00 do 13.00
czwartek: godz. 12 do 17.00

 

W mojej pracy do głównych obowiązków należy podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych. Kieruję się zasadą dyskrecji, odpowiedzialności za pełny rozwój ucznia, ufności, podmiotowości oraz bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju ucznia.

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy :

 

 • Czuja się bardzo samotni wśród rówieśników
 • W swoim odczuciu nikt ich nie rozumie
 • Mają problemy rodzinne
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • Nie potrafią poradzić sobie z przeżywaną sytuacją
 • Zamierzają pomagać innym
 • Mają trudność w nauce
 • Chcą ujawnić i rozwijać swoje uzdolnienia
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 

Zapraszam rodziców, którzy:

 

 • Potrzebują wsparcia i pomocy w wychowaniu swojego dziecka
 • Zauważyli niepokojące zachowania swojego dziecka
 • Nie wiedzą w jaki sposób znaleźć odpowiednich specjalistów
 • Szukają przyczyn trudności dziecka w szkole

Gabinet medyczny

Gabinet Profilaktycznej Opieki Zdrowotnej nad uczniami

Pielęgniarka inż. Barbara Pawlak pracuje na zasadzie umowy z NFZ.
Gabinet czynny codziennie w godzinach 8 do 15.

W gabinecie udziela się:

 • porad ambulatoryjnych
 • pierwszej pomocy
 • wykonuje się: testy przesiewowe (pomiar wagi, wzrostu, badanie ciśnienia, badanie wzroku) badanie kręgosłupa oraz w ramach profilaktyki zdrowia prowadzona jest promocja zdrowia.

Świetlica i aula

Uczniowie oczekujący na lekcje mogą przebywać w świetlicy i auli szkolnej. Przy muzyce, w towarzystwie kolegów z klasy można nie tylko porozmawiać, ale także pouczyć się.

Spośród wielu możliwości zajęć w świetlicy na szczególną uwagę zasługują gry planszowe. Poza ogólnie znanymi i dostepnymi jak warcaby czy szachy w naszej świetlicy mamy wiele nowych, znanych nielicznym a podziwianych przez wielu. MANKALA, SAP, ABALONE czy JUNGLE SPEED. W auli o powierzchni 293 m2 są organizowane prelekcje dla kilku klas, akademie, apele, zebrania, zabawy, wywiadówki oraz rady pedagogiczne i inne uroczystości szkolne.

Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składają się:

 

 • sala gimnastyczna (dł. 40 m szer. 15 m)
 • kryta pływalnia (dł.  25 m szer. 10 m)
 • siłownia pow., 92 m2,
 • sala tenisa stołowego (pow.56 m2)
 • boiska do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej i nożnej.

W obiektach odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są różne zawody sportowe.

Radiowęzeł

Szkoła ma własną sieć radiową. Na wszystkich korytarzach i w obiek­cie sportowym są umieszczone głośniki. Nadawać mogą zarówno dyrektorzy ze swoich gabinetów, jak i uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych z tzw. „radioli”.

Radiowęzeł – trochę, tu pusto

Uczniowska działalność obejmuje swoim zasięgiem całą szkołę, natomiast dyrektorzy mogą nadawać również na wybrane sektory szkoły. Uczniowie szybko zaangażowali się w szkolne „radio”, co przerwę przesyłane są życzenia, komunikaty oraz różnorodna muzyka. Dyrektorzy korzystają z systemu radiowego w sprawach istotnych dla szkoły i uczniów, robią tzw. radiowe apele lub podają do wiadomości ważne ogłoszenia.

Studio telewizyjne

Szkoła posiada własną wewnętrzną telewizję przewodową, za pomocą której, na życzenie nauczycieli, z jednego pomieszczenia (studia) można nadać filmy do każdej sali lekcyjnej. Stwarza to możliwość dołączenia materiału filmowego do prowadzonej lekcji. Zadanie połączenia się ze studiem ułatwia sieć wewnętrznej telefonii głośnomówiącej. Dostęp do materiału filmowego mają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Czas przygotowania filmu do realizacji zamówienia wynosi max. 5 min, w zależności od tego, gdzie na taśmie znajduje się oczekiwany program.

Wszystkie audycje nagrywane są w systemie VHS, materiał filmowy zgromadzony jest na kasetach magnetowidowych VHS, jest ich na ok. 1200 godzin projekcji. Filmy można wykorzystać na lekcjach:

Współtwórca studia telewizyjnego – Pan mgr Stanisław Różycki

 

 • o tematyce krawieckiej
 • języka angielskiego
 • fizyki
 • chemii
 • ekologii
 • maszynoznawstwa
 • technologii
 • przysposobienia obronnego
 • WT
 • geografii
 • języka polskiego
 • gastronomii
 • towaroznawstwa
 • ekonomii
 • historii
 • przysposobienia do życia w rodzinie

Ze studia można nadać w jednym czasie 10 różnych audycji do różnych klas lub jednej audycji do wszystkich klas jednocześnie (np. przemówienie dyrektora, apel szkolny przygotowany przez młodzież).

Od wielu lat sprzętem radiowo-telewizyjnym i organizacją całego studia zajmuje się p. Tadeusz Zygadło.