Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w szkole dla dorosłych roku szkolnym 2014/2015

Od dnia 11.01 do 30.04.2015 r. prowadzone będą zajęcia przygotowujące słuchaczy do egzaminu maturalnego z przedmiotów:

język polski    2 godziny tygodniowo

czwartek   15.00 s.109       I. Raczyńska

matematyka   3 godziny tygodniowo

niedziela 13.30 s.301 A. Porażka

język niemiecki 2 godziny tygodniowo

czwartek 16.30 s.107  E. Piątkowska-Mider

Do pracy zaliczeniowej

Poniżej znajduje się link do strony tytułowej, którą należy dołączyć do pracy zaliczeniowej wypełniając dokładnie w sposób czytelny.

Prace kontrolne