Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Spotkania z partnerami

Od dnia 9 listopada szkoła „Die Eugen- Reintjes- Schule”, mieszcząca się w Hameln gościła uczniów z 7 państw europejskich. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Odbyło się ono w ramach międzynarodowego projektu „Regenerative Energien-Begreifen-Bewusstsein Schaffen”. Już o 6 rano nasza grupa pod opieką wicedyrektora Krzysztofa Rzepki, pani mgr Ewy Mider oraz pani mgr Urszuli Wolińskiej dotarła do Hanoweru, skąd pociągiem dostała się do  Hameln. Na dworcu powitał przybyłych organizator spotkania pan Gert Marquart. Zgodnie z planem zabrał  grupę do szkoły  die Eugen – Reintjes- Schule. Tam nasi uczniowie przyglądali się  zajęciom z elektrotechniki i informatyki. Zwiedzili również warsztaty samochodowe, które są miejscem kształcenia przyszłych mechaników pojazdów samochodowych. Ogromnym zaskoczeniem był fakt, że młodzież niemiecka praktykuje na prawdziwych samochodach, które szkoła otrzymuje od sponsorów reprezentujących znane marki samochodowe, między innymi Audi, BMW, Mercedes.

Wieczór miał charakter towarzyski. Przyszedł czas na integrację, a co za tym idzie sprawdzenie swoich umiejętności językowych. Pierwsze próby porozumiewania się nie były łatwe, ale z czasem atmosfera rozluźniła się, a i języki stały się bardziej giętkie.

Niestety wtorek okazał się być dużo cięższy. Uczniowie odwiedzili fabrykę Stiebel Elektron mieszczącą się w  Holzminden. Jest to fabryka zajmująca się budową modułów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych oraz pomp cieplnych. Od razu po dotarciu na miejsce uczestnicy projektu udali się do sali wykładowej, gdzie jeden z pracowników przedstawił im historię przedsiębiorstwa oraz różne ciekawostki dotyczące firmy.

Po wykładzie młodzież miała  możliwość „obejrzenia procesu technologicznego”. Wszystko było nowoczesne i schludne. Każdy z pracujących ludzi miał na sobie specjalny kombinezon roboczy. Urządzenia przemysłowe były w pełni zautomatyzowane, potrafiły nawet same pobierać towar z magazynu. Zaskakujące było, że rola pracownika ograniczała się  jedynie do ich nadzorowania. Wieczór tradycyjnie przeznaczony został na zawieranie nowych kontaktów i  swobodne rozmowy.

W następnym dniu młodzież brała udział w wykładach dotyczących odnawialnych źródeł energii, które odbywały się w Instytucie Energii Odnawialnych w Ohr. Wiedzę zdobytą na prelekcjach uczniowie mieli okazję wykorzystać w czasie tworzenia panelu słonecznego z profesjonalnie wykonanych płytek krzemowych. Pod okiem specjalistów mogli również sprawdzić ich wydajność, a także przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów związanych z pomiarami wydajności paneli słonecznych w różnych warunkach oświetleniowych.

Tym razem po kolacji młodzież z Niemiec zorganizowała dla swoich gości aktywny wypoczynek. Wszyscy udali się do kręgielni i tam doskonale  bawili się, zapominając na chwilę o poważnym naukowym przedsięwzięciu, w którym biorą udział.

Czwartek upłynął pod znakiem planowania. Każda szkoła  przedstawiała  propozycje  działań związanych z odnawialnymi źródłami energii, które będzie realizowała w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie ZSP w Oleśnicy podjęli się opracowania ankiet na temat stanu wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto przedstawili konspekty z zajęć z fizyki, chemii, geografii i języków obcych, które można zrealizować w szkołach w celu pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Całe popołudnie było poświęcone ewaluacji zajęć. Ustalono również zakres działań, niezbędnych do dalszej  realizacji projektu. Uczniowie z Polski zajmą się badaniem warunków pogodowych w regionie Oleśnicy. Wszystkie państwa  zobowiązane są zakupić stacje meteorologiczne, podłączyć je do sieci internetowej i przesyłać w określonym terminie dane innym krajom w celu porównania warunków atmosferycznych z krajami uczestniczącymi w tym projekcie. Zadaniem naszej szkoły jest zajecie się aspektem technicznym tego planu wraz z Estonią i Szwecją. W 2010 roku na spotkaniu w Estonii wypracowane materiały zostaną zaprezentowane pozostałym uczestnikom projektu.

Ostatni wieczór młodzież przeznaczyła na  spacer po malowniczym miasteczku Hameln. Wspólne spędzanie czasu i długie rozmowy w języku angielskim umocniły międzynarodowe znajomości. Następne spotkanie w tak miłym towarzystwie odbędzie się za rok w Oleśnicy. Przez ten czas czeka jednak młodzież ciężka praca.