Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Jarmark świąteczny

W dniu 18.12.2015r. odbył się jarmark świąteczny organizowany przez klasy: 3TE, 2TH oraz 1aWz. Na stanowiskach można było kupić mnóstwo ozdób świątecznych, dekoracji, oraz skosztować domowych wypieków i potraw wigilijnych. czytaj dalej

Za nami Tydzień Kodowania

Nasza szkoła w drugim tygodniu grudnia(7-13.12.2015 r.) wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Tydzień kodowania” organizowanym w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, który powszechnie uważany jest za największą inicjatywę edukacyjną w historii. Pomysłodawcą i organizatorem „Tygodnia kodowania” w naszej szkole był mgr inż. Stanisław Lota.

czytaj dalej

Zgodnie z literą prawa

Nasi czwartoklasiści są osobami pełnoletnimi, niedługo opuszczą nasze mury szkolne i samodzielnie będę podejmować różne decyzje życiowe. Warto więc, dobrze przygotować się do życia dorosłego, by postępować później zgodnie z „literą prawa”. Dorosłość to przede wszystkim odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania. Dlatego w piątek 11 grudnia 2015r. w naszej szkole, odbyło się spotkanie klas maturalnych z Sędzią Sądu Rejonowego we Wrocławiu – panią Agnieszką Golińską. czytaj dalej

Uczcili pamięć Grudnia 70′

W piątek 11 grudnia klasa IV TH z panią Martą  Sławutą-Wójcik zorganizowała zajęcia upamiętniające 45.rocznicę wydarzeń grudniowych. Zajęcia miały  charakter symulacji konferencji naukowej, której temat przewodni brzmiał: ”To nie na darmo…”.Grudzień 70′.

Uczniowie odegrali  role ekspertów i pracowali w czterech zespołach: naukowców  zajmujących  się ekonomią i jej wpływem na politykę społeczną(zespół 1), politologów, socjologów i psychologów społecznych  wypowiadających  się na temat sposobu i zasad porozumiewania się przedstawicieli władzy ze społeczeństwem w PRL(zespół 2)i  związkowców z Gdańska i Gdyni oraz ze Szczecina i Elbląga, którzy  osobiście pamiętali wydarzenia z grudnia 1970 r. albo, którzy tylko słyszeli rozmaite opowieści rodzinne o grudniowej rewolcie(zespół 3 i 4). Eksperci na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, ogromnej wiedzy oraz własnych przeżyć po krótkiej analizie zapoznali  obecnych z ustalonymi wnioskami. czytaj dalej

Akcja ,,Czerwona czapeczka”

4 grudnia 2015 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Czerwonej Czapeczki pod hasłem „DLA EMILKI”. Uczniowie ze wszystkich klas zaangażowali się w przygotowanie słodkich wypieków, smakowitych tostów i przepięknych ozdób świątecznych. W czasie przerw wspaniałe dziewczyny z klas: IV TE, IV TH, IV TS i III TH zachęcały nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich uczniów do zakupu przygotowanych słodkości, tostów i upominków świątecznych. Nad zaopatrzeniem czuwali niezawodni mechanicy z klasy IV TM i spedytorzy z klasy II TS. czytaj dalej

Sukces w konkursie o stanie wojennym

Emil Zapolny praca na konkurs

Z okazji zbliżającej się 34. rocznicy  wprowadzenia stanu  wojennego Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej we  współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Redutą Dobrego  Imienia, Fundacją Niepodległości oraz miesięcznikiem wSieci  Historii ogłosiło ogólnopolski konkurs na pracę pisemną i/lub  grafikę komputerową „Stan wojenny a inne represje reżimów  komunistycznych”. Uczeń naszej szkoły Emil Zapolny z kl. III TI wziął udział w drugiej część konkursu  projektując grafikę o tytule: „Opór społeczny w czasie stanu wojennego”. Z satysfakcją informujemy, że praca Emila dotycząca wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy zwyciężyła w tej kategorii. Opiekunem merytorycznym ucznia była nauczycielka historii p. Sabina Stala.

 

 

Międzynarodowy projekt w Kownie na Litwie

http://zsp.olesnica.pl/wp-content/uploads/2015/12/erasmus.jpg

Projekt nr: 2015-1-DE03-KA219-013558_4
Tytuł projektu: Life and Work in Europe – Educational, opportunities, possibilities of migration and integration for adolescentsŻycie i praca w Europie- edukacyjne, szanse, możliwości migracji i integracji dla młodzieży
Miejsce spotkania Kauno Varpogimnazija w Kownie (Litwa)
Termin spotkania 23.11.2015 – 27.11.2015
Uczestnicy spotkania Uczniowie szkół partnerskich z Niemiec, Polski, Litwy i Turcji
Cele spotkania Poznanie uczniów szkół partnerskich Prezentacja i omówienie systemów szkolnictwa w Polsce, Niemczech, Turcji i na Litwie Prezentacja szkół i krajów

czytaj dalej

Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Oleśnicy – Technik Informatyk

Na przełomie września/października 2015r. – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy kształcący się w zawodzie Technik Informatyk przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych oraz E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Do kwalifikacji E.12 przystąpiło 28 uczniów :

  • część teoretyczną zdało 100% uczniów
  • część praktyczną zdało 85% uczniów

Do kwalifikacji E.13 przystąpiło 27 uczniów:

  • część teoretyczną zdało 86% uczniów
  • część praktyczną zdało 92% uczniów

Warto podkreślić,  iż 6 uczniów z kwalifikacji E.13 z części praktycznej uzyskało wynik 100%.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI za nami

16.11.2015 r.(poniedziałek)
Spotkanie z wykładowcą akademickim Robertem Mendruniem, przedstawicielem Międzynarodowej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W spotkaniu, które miało charakter warsztatów, uczestniczyli uczniowie technikum w zawodzie technik spedytor. Tematem warsztatów były zagadnienia związane z analizą ofert spedycyjnych i zasadami współpracy z kontrahentami. czytaj dalej

List gratulacyjny dla ZSP w Oleśnicy

Dnia 24 listopada br. Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu nadała naszej szkole tytuł „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”. Uzasadnieniem nadania tytułu są najwyższe wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności naszej szkoły.