Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Pożegnanie Klas Zawodowych

Apel na zakończenie ZSP i Szkoły Policealnej dla Dorosłych ZSP w Oleśnicy

14 kwietnia 2013 roku był ostatnim dniem roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej  i Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

czytaj dalej

Pożegnanie Tegorocznych Absolwentów

26  kwietnia 2013   był szczególnym dniem dla klas III ZI, 4 TM, 4 TE, 4 TI, 2 ULO, 3 LO/g, 3 TUH i 3 TUM.

Był to ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość, wspólnie przeżywana w murach tej szkoły. Dyrektor szkoły i zaproszeni goście żegnali wszystkich ciepłymi słowami, podkreślając, jak ważny etap edukacji właśnie mija.

czytaj dalej

Konkurs ,,Najlepszy Uczeń w zawodzie Sprzedawca”

W dniu 24.04.2013 odbył się szkolny konkurs pod hasłem ,,Najlepszy Uczeń w Zawodzie Sprzedawca”. W konkursie wzięło udział 10 uczniów klas drugich, którzy w czerwcu 2013 roku kończą naukę w zawodzie sprzedawca. Justyna Podstawka, Agnieszka Strzelecka, Sylwia Walasek, Joanna Prończykowska, Aleksandra Woleńszczak, Klaudia Urbaniak, Dorota Janik, Anna Góral, Monika Bargieła, Radosław Lużyński.

 

czytaj dalej

Olimpiada solidarności

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy odbyła się „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
Jest to ogólnopolski konkurs historyczny skierowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Ma on charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata. Kolejna edycja przewidziana została na rok szkolny 2014/2015. Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego.


Pierwszy etap (szkolny) odbył się 27 listopada 2012 r. we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału
w konkursie. Polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Do drugiego etapu konkursu z naszej szkoły awansowało troje uczniów: Anna Łoza, Patryk Konopka i Kacper Marzecki – wszyscy z kl. I TI.
Drugi etap (wojewódzki) odbył się w szesnastu województwach 15 marca 2013 r. i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności. Wśród 86 osób reprezentujących województwo dolnośląskie byli także uczniowie ZSP: Anna Łoza i Patryk Konopka. Nad przebiegiem eliminacji szkolnych i przygotowaniem uczniów do kolejnego etapu  konkursu czuwała p. S. Stala.

Hanower 2013

Hanower, 09 marca 2013r. 45 – osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w największych targach w branży informatycznej CeBIT 2013.

czytaj dalej

73. rocznica wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu.

W piątek 14. kwietnia Sybiracy z całej Polski zebrali się we Wrocławiu, aby uczcić 73. rocznicę wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Uroczystości przebiegały pod hasłem „Kwiecień – miesiącem pamięci Golgoty Wschodu”. Po mszy św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety uczestnicy przeszli na plac Strzelecki, gdzie pod pomnikiem Sybiraków złożono wieńce i kwiaty, a kombatanci zostali odznaczeni. Medal „Pro Patria” otrzymali również oleśniczanie: p.p. Janusz Wąsowski, Tadeusz Rosik-Rosiński oraz emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych p. Tadeusz Mirecki. Poczet sztandarowy w trakcie uroczystości stanowili wraz z panem Tadeuszem Mireckim uczniowie kl. III b Technikum (technik informatyk) w ZSP w Oleśnicy. Była to dla nich niezapomniana lekcja żywej historii. W regionie Wrocławia żyje jeszcze blisko 5 tysięcy osób, które doświadczyły tamtych tragicznych wydarzeń.

czytaj dalej

Targi Pracy 2013

Informujemy że dnia 16 kwietnia 2013r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy odbędą się Targi Pracy, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Targi skierowane są do Pracodawców i Przedsiębiorców oraz mieszkańców Powiatu Oleśnickiego. Zapraszamy od godz. 10.00 do 14.00

http://www.praca-olesnica.pl/urzad/aktualnosci/st:1/id:413.html

Śląskie Targi Cukiernicze

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II w dniu 4 marca 2013r.
odbyła się wycieczka zawodoznawcza do Katowic na Śląskie Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie SweetTarg 2013.

czytaj dalej

11 listopada

Dzień 11 listopada to dla nas, Polaków, dzień szczególny. Dzień, w którym Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy i świata.

 

czytaj dalej