Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Uczniowie kl. III TI – M. Bałoniak, O. Cempel, A. Łoza, P. Pustół, M. Ziętek i B. Zagórny, pod opieką nauczycielki historii i wos-u p. S. Stali od września

2014 r. realizowali projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Młodzi obywatele i obywatelki w działaniu – Rozegraj lokalnie”. Celem przedsięwzięcia było m. in. poznanie zasobów regionu, promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej i integracja tej społeczności. Zadanie grupy projektowej polegało na opracowaniu i organizacji gry  miejskiej dla lokalnej społeczności opartej na lokalnych zasobach (zabytki, miejsca ważne dla społeczności, legendy, itp.).

W pierwotnej wersji planowano, że odbiorcami gry „Oleśnica – miasto wież i róż” będą  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście i to dla nich opracowywano kolejne zadania.

Ostatecznie jednak graczami byli uczniowie (50 osób + pełnoletni opiekunowie) szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci te to uczestnicy ferii zimowych organizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia, a gra została przeprowadzona 22.01.2015 r.

 

Ze względu na dużą różnicę wieku (także wśród samych grających) musieliśmy nie tylko zmieniać treść zadań, ale też zmniejszyć ich liczbę. Dzieci młodsze miały za zadanie dotrzeć do czterech wież-punktów natomiast dzieci starsze (kl.3-6) do sześciu. Każde zadanie było punktowane, liczba zdobywanych punktów wpisywana na karcie i ostatecznie zamieniona na cukierki. Młodzi oleśniczanie musieli rozpoznać obiekty po krótkich opisach, dotrzeć do nich (starsi z planem miasta, zaznaczając po drodze kolejne wieże), rozpoznać na podstawie ilustracji legendy związane z daną wieżą, ułożyć z klocków jak najwyższą wieżę, a z puzzli kolejną w innym punkcie. Przy Bramie Wrocławskiej sprawdzano znajomość elementów obronnych murów miejskich, a przy wieżach kościelnych spostrzegawczość oraz wiedzę graczy dotyczącą tych obiektów a także przedstawicieli różnych wyznań i ich domów modlitwy.

A róże? Każda drużyna przed przystąpieniem do gry losowo wybierała kolor róży, który stawał się jej symbolem na czas rozgrywki

Gra podobała się zarówno dzieciom jak i ich opiekunom (chociaż  wszyscy w trakcie trochę zmarzli). Podsumowanie gry i wręczenie upominków każdemu uczestnikowi odbyło się już następnego dnia.

Z efektu końcowego zadowolona była także młodzież przygotowująca zadania. Uczniowie muszą teraz podsumować projekt i wysłać sprawozdanie organizatorom. Po zakończeniu całej edycji każdy z nich otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie.

{gallery}dzienna_szkola/CEO_15{/gallery}