Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę i kontynuować naukę w jednej z klas technikum lub podjąć naukę zawodu w szkole branżowej?

Dni otwarte to okazja, aby przedstawić ofertę  edukacyjną  szkoły i zachęcić uczniów do rozpoczęcia nauki właśnie w tej  placówce.  Drzwi otwarte odbywają  się najczęściej wiosną – w  kwietniu lub maju. Ładna pogoda sprzyja organizowaniu ciekawych wydarzeń na zewnątrz, a zbliżająca się rekrutacja sprawia, że szkoły prześcigają się w przedstawianiu swoich niecodziennych ofert edukacyjnych. Nasza szkoła od wielu lat organizuje dni otwarte dla uczniów szkół podstawowych powiatu oleśnickiego, prezentując  swoją działalność i pokazując,  jak wygląda nauka zawodu w  technikum i branżowej szkole I stopnia.

 Podczas dni otwartych nauczyciele, młodzież i pracownicy szkoły przygotowują ciekawe wydarzenia sportowe, muzyczne, plastyczne czy językowe. W tym roku czekaliśmy na naszych przyszłych uczniów w dniach 11 – 13 kwietnia 2022 r. Pani Sylwia Nowogońska – Berłowska przygotowała z uczniami z różnych klas film reklamowy – Teledysk – pokazujący naukę w  klasach: technik mechanik, spedytor, ekonomista, handlowiec i informatyk. Pan Krzysztof Rzepka zaprosił chętnych na lekcję języka niemieckiego i pokazał, w jaki sposób uczy się tego języka w naszej szkole. Na lekcjach z przedmiotów ekonomicznych, handlowych i spedycyjno – transportowych  nauczyciele: Agnieszka  Walichnowska, Karolina Malerek, Anna Kocik i Patryk Jeziorowski zapoznali  ósmoklasistów ze specyfiką  zawodu: spedytor, ekonomista, handlowiec oraz sprzedawca. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego :

– co to jest „biznesplan”? ,

– w jaki sposób  obsługuje się  kasy fiskalne,

– z jakich programów komputerowych korzystają uczniowie na przedmiotach zawodowych,

– jak formuje się ładunki i przygotowuje do transportu,

– jaką sporządza się dokumentację zgodną z danym zawodem.

Nauczyciele przedmiotów mechanicznych Teresa  Picher, Magdalena Mielcarek, Dariusz  Łabuda i Cezary  Grel  zapoznali uczniów szkół podstawowych z obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w pracowni wyposażonej  w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Priorytetem naszej kwalifikacji jest zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

W ciągu trzech dni naszą szkołę odwiedziło ponad trzystu uczniów szkół podstawowych, którzy oprócz  zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, mieli  możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych  oraz uzyskania dodatkowych informacji na temat danego zawodu od uczniów szkoły.

Ewa Piątkowska-Mider, Urszula Jasińska