Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

DNI PATRONKI SZKOŁY

7 i 8 listopada bieżącego roku odbyły się  Dni Patronki Szkoły zorganizowane przez klasy: II TM i IIIb TI. Przygotowania tej imprezy trwały od września, zaplanowano wiele działań, gdyż w tym roku minęła 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Aby uczcić to wydarzenie każda klasa miała przygotować prezent dla Noblistki oraz wytypować osoby uzdolnione do udziału w uroczystym koncercie: ”Dla Marii”. W tych dniach obowiązywał także galowy strój, można było też zwiedzić wystawę poświęconą Marii Skłodowskiej – Curie, podziwiać prace plastyczne w holu szkoły, a przede wszystkim usiąść w kąciku Patronki i podziwiać zgromadzone prezenty. Uczniowie naszej szkoły wykazali się pomysłowością i kreatywnością oraz chęcią uczczenia tak ważnego wydarzenia. Niemal wszystkie klasy odpowiedziały na apel organizatorów i zaangażowały się w wykonanie symbolicznego prezentu dla Patronki, tym samym dając dowód na chęć włączenia się w uczczenie 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowały: Marta Sławuta-Wójcik i Urszula Wolińska.