Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dziedzictwo kulturowe w najbliższej okolicy

Uczeń klasy I TE Karol Walczyński został laureatem konkursu fotograficznego „Dziedzictwo kulturowe w najbliższej okolicy”. Zwycięskie zdjęcie powstało w ramach kursu fotograficznego organizowanego przez fundację „Życie z pasją”. Kurs prowadzony był przez nauczyciela naszej szkoły Pana Michała Żółkiewskiego.

Zdjęcie pokazuje Oleśnicki Rynek w trakcie zachodu słońca. Fotograf jako element centralny kadru wybrał pomnik Nike stojący na Oleśnickim Rynku. Projekt „Razem lepiej” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.