Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Sobota z językiem angielskim

Sobota 12 marca 2016 roku była wyjątkowym dniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Był to dzień otwarty dla gimnazjalistów, w którym wybrali się do szkoły wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z klas pierwszych technikum, by wspólnie szlifować angielski na tej nietypowej czterogodzinnej „lekcji”. Warsztaty pod nazwą „Sobota z językiem angielskim” zgromadziły nie tylko kilkunastoosobową grupę młodzieży gimnazjalnej; do zacnego grona dołączyło też czworo wolontariuszy ze stowarzyszenia „Tratwa” we Wrocławiu wraz ze swoim przedstawicielem – Jakubem Kurakiewiczem. Isa, Laura, Diogo i Dan oraz nauczycielki języka angielskiego w ZSP: Katarzyna Kwaczyńska -pomysłodawczyni spotkania i Marta Żminkowska – współorganizatorka, zachęcili uczniów do wirtualnej podróży po różnych zakątkach Europy.

Zajęcia odbywały się w języku angielskim i rozpoczęły się prezentacją multimedialną na temat szkoły, w której były organizowane. Kolejna ich część była próbą zintegrowania uczniów z różnych placówek oraz zapoznania z wolontariuszami, ich krajami i kulturą, jak również ośmielenia uczestników do komunikowania się bez pomocy ojczystego języka. W tej części największe emocje wzbudziło zadanie z przeciąganiem liny (filmik). W drugiej części zajęć poszerzona została wiedza uczniów z zakresu geografii politycznej Europy, zaprezentowano ciekawostki językowe, informacje o najważniejszych zabytkach i muzyce, a także poruszono temat stereotypów. Mamy nadzieję, że po „Sobocie z językiem angielskim” w naszych uczniach wzrosła motywacja do nauki języków obcych, a wśród zaproszonych gimnazjalistów pojawiło się przekonanie, że ZSP to trafny wybór jeśli chodzi o dalszą edukację.