Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Dzień Patronki Szkoły

W poniedziałek 9 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Marii Skłodowskiej-Curie. Aby uczcić pamięć o wybitnej uczonej uczniowie klasy III TM wykonali okolicznościowy kącik poświęcony Patronce, a uczniowie klasy III i IV TI przygotowali i prezentowali doświadczenia naukowe.

W klasach pierwszych przeprowadzony został konkurs wiedzy na temat Noblistki. Aby przybliżyć uczniom życie i działalność Uczonej uczniowie na lekcjach chemii i wychowawczych obejrzeli filmy pt.: ”Jedwabnik” i „Maria”. Chętni mogli poświęcić Patronce pracę plastyczną. Warto pamiętać, że nasza Patronka została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe( w 1903r. z fizyki i w 1911r.z chemii).Jest jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. W dowód uznania zasług na polu naukowym spoczęła w paryskim Panteonie.

Urszula Wolińska, Marta Sławuta-Wójcik