Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Ekonomiści z ZSP w Oleśnicy najlepsi na Dolnym Śląsku

Znane są już wyniki II etapu  konkursu zawodoznawczego na najlepszego ucznia w zawodzie: techniki ekonomista. Nasza drużyna  ekonomistów  w składzie: Anna Czech, Adrianna Choczaj z klasy III i Ewelina Ostrowicz z klasy IV pokonała 3 najlepsze drużyny  z subregionów: legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego zajmując niekwestionowane I miejsce na Dolnym Śląsku. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu  konkursów dla wszystkich zawodów.

Uczennice do rywalizacji przygotowywał zespół  nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, pod przewodnictwem Anny Kocik. Drużyny podczas konkursu rozwiązywały zadania symulacyjne związane z prowadzeniem kadr i księgowości w firmie .Uczennice w sposób perfekcyjny wykorzystały wiedzę teoretyczną w działaniu praktycznym. Nasza szkoła, stosując w kształceniu zawodowym metody aktywizujące i symulacyjne, stawia szczególny nacisk na wyposażenie uczniów w umiejętności pożądane przez pracodawców na rynku pracy. Wypracowane od lat metody i formy  pracy z uczniem owocują rok rocznie wysokimi wynikami z egzaminów zawodowych,  jak i sukcesami uczniów w konkursach.

Organizatorem zmagań konkursowych było Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu, które wspólnie ze szkołami Dolnego Śląska realizuje projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku „ .W projekcie tym nasza szkoła uczestniczy od wielu lat.  Dzięki temu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach: rozwijających zainteresowania zawodowe, symulacyjnych na wyższych uczelniach oraz wycieczkach i konkursach  zawodoznawczych. Wyżej wymienione działania przyczyniały się do wzbogacenia oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego.

Anna Kocik

n_15