Rekrutacja 2023/2024(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Erasmus + 2018-2020

O projekcie

Od września 2018r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy biorą udział     w dwuletnim międzynarodowym projekcie pt.: Establishing a European Dream – from a Monetary Union Towards a Set of Unifying Values” („Europejski sen- od unii monetarnej do wspólnych wartości”) w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 28 716,00 EUR i jest zarejestrowany pod numerem: 2018-1-DE03-KA229-047292_3.  Oprócz naszej szkoły w projekcie uczestniczą: Berufsbildende Schulen Soltau, Niemcy (koordynator projektu), Kauno Varpo gimnazija, Litwa oraz Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi, Turcja.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: Krzysztof Rzepka, nauczyciel języka niemieckiego (szkolny koordynator projektu), Katarzyna Kwaczyńska, nauczycielka języka angielskiego (nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu), Marta Żminkowska, nauczycielka języka angielskiego (nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu), Ewa Piątkowska-Mider, nauczycielka języka niemieckiego (nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu).

W projekcie biorą udział uczniowie: Tomasz Kruła, Szymon Najmrodzki, Jakub Piasta, Jakub Habelski, Jakub Pajdzik, Kamila Latos, Wiktoria Chorąży, Dagmara Wójcik, Daria Styś, Mateusz Dzieszuk, Kacper Sznajder, Weronika Grabarz, Oktawia Kaleta, Szymon Hajduk, Jakub Rogala, Michał Szumski, Wiktor Kwasek, Kamil Szczurek, Aleksandra Kubów, Jakub Idczak, Agnieszka Wrzaszczak.

Harmonogram spotkań

 

Rodzaj spotkania

 

Miejsce

 

Termin

 

 

Spotkanie robocze nauczycieli realizujących projekt celem ustalenia szczegółów związanych z realizacją zadań.

 

Hamburg, Niemcy

 

15.10.2018 – 17.10.2018

 

 

Pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli – pierwszy etap realizacji projektu

 

Oleśnica, Polska

 

10.12.2018 – 14.12.2018

 

Drugie spotkanie uczniów i nauczycieli –

drugi etap realizacji projektu

 

Zonguldak, Turcja

 

18.03.2019 – 22.03.2019

 

Trzecie spotkanie uczniów i nauczycieli – trzeci etap realizacji projektu

 

Kowno, Litwa

 

11.11.2019 – 15.11.2019

 

 

Czwarte spotkanie uczniów i nauczycieli – czwarty etap realizacji projektu

 

Soltau, Niemcy

 

09.03.2020 – 13.03.2020

 

Cele i zadania projektu:

Punktem wyjścia dla tego projektu jest fakt, że wielu młodych ludzi ma problemy z postrzeganiem siebie jako Europejczycy i dlatego identyfikują się tylko ze swoim narodem i/lub regionem, a nie tak bardzo z Europą. Konieczne jest zbadanie i dyskusja o moralności europejskiej podobnej do amerykańskiego snu w celu znalezienia i podzielenia się podobieństwami i opracowania wizji na przyszłość. Pomimo podstawowej idei, że tożsamości regionalne i narodowe są warte ochrony, wielu uczniów ma trudności z wyobrażeniem sobie wspólnej Europy. Wspólne wartości, podstawowe zasady i wizje są często pomijane lub nie omawiane w pełnym kształcie. Utratę wspólnych podstawowych zasad można dostrzec w rozwoju myśli narodowej w niektórych krajach Europy. Zwłaszcza w polityce można zauważyć, że wyborcy często podążają za antyeuropejskimi argumentami. Na podstawie powyższego uczniowie z naszych szkół będą zajmować się tematyką związaną z drogą, którą podąża Europa. Kluczowym zadaniem uczniów będzie stworzenie karty projektu i teledysku, które zostaną przekazane do Parlamentu Europejskiego.

Projekt będzie składał się z czterech modułów:

Moduł 1: Mapa marzeń

Zadaniem podczas pierwszego spotkania będzie przygotowanie map marzeń pod kątem przyszłości Europy, przedstawienie i porównanie indywidualnych oraz wspólnych wyobrażeń i wizji Europy. Celem spotkania będzie rozwój wspólnych europejskich wartości i wizji oraz ilustracja odrębnych tożsamości i historii narodów.

Moduł 2: Karta projektu

Drugie spotkanie będzie skierowane na dialog międzykulturowy dotyczący sposobu radzenia sobie ze wspólnym i odmiennym kulturowo-historycznym dziedzictwem oraz różnorodnością.

Moduł 3: Przedstawienie sceniczne w oparciu o europejski sen

Podczas trzeciego spotkania dokonana zostanie analiza problemów społecznych i politycznych, takich jak wzrost gospodarczy, rynek pracy, bezrobocie, solidarność społeczna zajmująca się krytycznym myśleniem (polityka, sztuka), prawa kobiet i mniejszości.

Moduł 4: Nasz własny hymn europejski

W trakcie czwartego spotkania przedstawione i przeanalizowane zostaną krajowe interpretacje hymnu europejskiego. Na ich podstawie uczniowie wypracują jeden wspólny hymn europejski.

Rezultaty pracy:

Mapy marzeń: zostaną one opublikowane na stronie projektu. Ponadto wymiana na „Europejskie marzenia” zostanie zainicjowana za pomocą TwinSpace. Inne szkoły, które nie uczestniczą jako szkoły partnerskie w naszym projekcie, zostaną zaproszone do stworzenia własnych map marzeń i omówią je w klasie za pośrednictwem eTwinning.

Występ sceniczny: skrypty występu scenicznego zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu. Co więcej skrypty zostaną opublikowane na platformie TwinSpace. Prezentacja spektaklu odbędzie się przed większą publicznością (uczniowie z różnych szkół, rodzice, pracownicy szkoły, nauczyciele).

Teledysk: film zostanie przesłany i udostępniony publicznie na YouTube i na TwinSpace. Link do filmu będzie promowany z pomocą lokalnych mediów.

Scenariusz lekcji na temat „kompozycja teatralna i dramatyczna” po angielsku zostanie opracowany podczas krótkiego szkolenia dla nauczycieli, w którym wszyscy uczestniczący w projekcie będą mieli okazję dogłębnego zapoznania się z tematem. Materiał zostanie następnie przesłany na TwinSpace, aby był dostępny dla uczniów, którzy będą mogli pracować nad tym tematem. Skupiamy się tutaj na inicjowaniu dalszych prac na ten temat przez inne szkoły, a także na uczuleniu na dyskusję o wspólnej wizji Europy. Dlatego nacisk kładzie się na publiczną prezentację wyników.