Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy
 
 

Rekrutacja 2022/2023(oferta edukacyjna szkoły)

Dla kandydatów

Gala PCEiK 2015

   19 czerwca 2015r. w MOKiS-ie odbyła się uroczysta  Gala podsumowująca Powiatowe Konkursy Przedmiotowe.

   Uczniowie naszej szkoły – laureaci konkursów, wraz z opiekunami, wzięli udział w uroczystości.

   Dyrektor PCEiK-u, mgr Grażyna Dłubakowska, zwracając się do zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, podkreśliła, że chlubą dla szkoły i środowiska jest mieć ucznia pełnego twórczego niepokoju, poszukującego ciekawego świata, którego nauczyciel umiejętnie poprowadzi w świat nauki, nagrodzi wyniki i pozwoli odczuć satysfakcję z sukcesów.

Na Gali obecni byli: Starosta Powiatu Oleśnickiego, Burmistrz Oleśnicy, Dyrektorzy szkół – i Ci, którzy właśnie są chlubą, również naszej szkoły:

  • Anna Czech  III TE (opiekun M.Machaj)
  • Przemysław Majcher IV TE( opiekun A.Walichnowska)
  • Ewelina Ostrowicz  IV TE ( opiekun U.Jasińska)
  • Anna Seniuk  IV TE ( opiekun U.Jasińska)
  • Hubert Grzesiak IV TI ( opiekun U.Jasińska)
  • Mateusz Marcinkowski IVTI ( opiekun U.Jasińska)
  • Dominik Błach II TI (opiekun B.Uciechowska)

Jako szkoła zajęliśmy II miejsce w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego – pod względem liczby wyłonionych laureatów biorących udział w Powiatowych Konkursach Przedmiotowych i Artystycznych w roku szkolnym 2014/2015.

Urszula Jasińska